Wij publiceren de nevenfuncties van de leden van onze Raad van Bestuur. Zo kunnen belanghebbenden nagaan of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.

De Raad van Toezicht toetst of nevenfuncties te verenigen zijn met de hoofdfunctie van de bestuurder. Voor onderstaande nevenfuncties heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat dit zo is.

Nevenfuncties dr. G. Gerding (voorzitter)

  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Marnix Academie, Utrecht
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelveen
  • Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg, Utrecht.
  • Voorzitter van de Vereniging voor Italiaanse taal en cultuur Dante Alighieri (Comitato di Rotterdam), Rotterdam

Nevenfuncties drs. J.W.D. Hiel

  • Lid van de Raad van Advies van Raad op Maat, Gouda
  • Lid van het bestuur van het Platform EMG, Utrecht
  • Lid van het bestuur van de Stichting Drechtzorg, Dordrecht
  • Lid van het bestuur van Co√∂peratie "Dit vind ik ervan"
Overzicht relevante nevenfuncties leden Raad van Bestuur per 31-12-2018