Drs. W.M. de Jong (voorzitter) 

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningcorporatie Nijestee, Groningen
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrecht
 • Voorzitter van Micha Nederland, Utrecht
 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders bij Woningcorporaties, Zoetermeer
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Habion, woningbouwcorporatie voor ouderenhuisvesting, Utrecht 

Mevrouw M.F.D. Waling-Huijsen

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Leger des Heils Welzijns en Gezondheidszorg, Almere

 

Mevrouw mr. drs. Th. van der Windt 

 • Lid van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Senectute, Amsterdam
 • Lid van de Raad van Toezicht van NU’91, Utrecht
 • Voorzitter van het toezichthoudend bestuur van het Atheneum College Hageveld, Heemstede
 • Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Medisch-Ethische Toetsingscommissies NVMETC, Utrecht
 • Voorzitter van het Geschillencollege van D66, Den Haag

Drs. C.A. Wolse

 • Lid van het bestuur van de Coöperatie PGGM UA, Zeist

Mevrouw drs. N. Zefzafi 

 • Lid van het bestuur van het Fonds Dient elkaar met blijdschap, Gouda
 • Lid van de Raad van Commissarissen bij DIAMOND Care B.V., Amsterdam
 • Voorzitter van het bestuur van Kaas en Couscous, Gouda

Drs. K.P. Bak

 • Lid van de Raad van Commissarissen bij de Coöperatie Hesterhuizen, Rosmalen
 • Lid van de Raad van Commissarissen bij de Huisartsenposten Oost Brabant, ‘s-Hertogenbosch
Overzicht relevante nevenfuncties toezichthouders Gemiva-SVG Groep per 1 oktober 2019.