Drs. W.M. de Jong (voorzitter) 

 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de woningbouwcorporatie Habion, Utrecht
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrecht
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Toezichthouders bij Woningcorporaties, Zoetermeer
 • Voorzitter van het Curatorium van de Groen van Prinsterer Stichting, Amersfoort

Mevrouw mr. drs. Th. van der Windt (vicevoorzitter)

 • Lid van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • Lid van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft
 • Lid van het bestuur van de NVMETC
 • Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Senectute, Amsterdam
 • Voorzitter van het toezichthoudend bestuur van het Atheneum College Hageveld, Heemstede
 • Lid van de Raad van Toezicht van NU’91, Utrecht
 • Lid van de Gemeenteraad van de gemeente Haarlem

Mevrouw drs. N. Zefzafi 

 • Lid van het bestuur van het Fonds Dient elkaar met blijdschap, Gouda
 • Commissaris bij DIAMOND Care B.V., Amsterdam
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van het Gouds Vrouwennetwerk, Gouda

A.T.J.M. Zuure

 • Lid Raad van Toezicht Stichting GGz Breburg Groep, Tilburg
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Pro Senectute, Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht Stichting ROS ELAA, Amsterdam
 • Lid Raad van Commissarissen WoningNet N.V., Weesp
 • Lid klachtencommissie Stichting Habion, Utrecht
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, Amersfoort
 • Lid van het bestuur van Stichting Hospice Almere, Almere 
 • Lid van het bestuur van Stichting Sociaal Fonds voor Gewezen Medewerkers van de Stichting NCHB, Amsterdam 

Mevrouw drs. M.C.H. Pannekoek MHBA

(geen)

Drs. J.C. Bos

 • Lid van het bestuur van de Coöperatie Antistolling en Trombosezorg, Rotterdam
 • Lid van het bestuur van RijnmondNet, Capelle aan den IJssel
 • Lid van het bestuur van de SAN/Centra voor Medische Diagnostiek, Eindhoven


Overzicht relevante nevenfuncties toezichthouders Gemiva-SVG Groep per 1 juli 2021.