De Gemiva-SVG Groep is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI

Een ANBI-status betekent onder meer dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Ook voor andere zaken zoals het aanstellen van vrijwilligers met een uitkering is de ANBI-status van de Gemiva-SVG Groep belangrijk. Hieronder lees je hierover meer informatie.

Over de belastingtechnische aspecten kun je de website van de Belastingdienst raadplegen met de zoekterm ANBI.
 
Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI’s de volgende gegevens openbaar maken via een internetsite.

Naam

Stichting Gemiva-SVG Groep.

RSIN/Fiscaal nummer

8060 98 351.

Contactgegevens

Gemiva-SVG Groep
Postbus 604, 2800 AP Gouda (postadres)
Bleulandweg 1b, 2803 HG Gouda (bezoekadres)
Email: secretariaat@gemiva-svg.nl
Website: www.gemiva-svg.nl

Bestuurssamenstelling

Klik op onderstaande links voor de samenstelling van

Beleidsplan

Ons Meerjarenperspectief 2017-2020 geeft aan hoe wij onze maatschappelijke functie ten behoeve van kwetsbare burgers inhoud geven. Het is echter geen specifiek ‘fondsenwervingsplan’.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Gemiva-SVG Groep voldoet aan de normen van de CAO Gehandicaptenzorg en – voor wat betreft bestuurders en toezichthouders – de Wet Normering Topinkomens. De bestuurders en de toezichthouders worden niet separaat beloond voor ‘fondsenwervende activiteiten’.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de Gemiva-SVG Groep is als volgt geformuleerd: “De stichting heeft tot doel het verlenen van zorg en diensten, in de meest ruime zin des woords, aan mensen met een handicap. De te verlenen zorg en diensten dienen de cliënten in staat te stellen een eigen leven te leiden in de samenleving zoals anderen, geaccepteerd door anderen en met anderen.”

Verslag van activiteiten

Ieder jaar geven we een jaarverslag uit. Je kunt ons meest recente jaarverslag inzien. Daarin is ook onze jaarrekening/financiële verantwoording opgenomen.