Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat verandert er?

Nieuwsberichten