De dagbesteding binnen de activiteitencentra is belangrijk voor cliënten. Cliënten ontmoeten er anderen (sociale contacten), maken er vrienden, het brengt structuur en geeft vaak een zinvolle en fijne invulling van de dagen. Daarom zijn we blij dat de dagbestedingslocaties open zijn. Tegelijkertijd weten we dat het coronavirus niet weg is. Daarom blijven we voorzichtig. De gezondheid van cliënten en medewerkers staat voorop. We leven de hygiënemaatregelen zorgvuldig na en geven elkaar de ruimte.

Algemene maatregelen

Ook voor onze dagbesteding vormen de algemene maatregelen van het RIVM het uitgangspunt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt voor zowel cliënten als medewerkers:

  • Was vaak je handen met water en zeep. 
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Geef elkaar geen hand, groet elkaar op een andere manier.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht (ventileer).
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand. Het is niet meer verplicht, maar wel verstandig. 
  • Haal een vaccin, booster of herhaalprik.  

Ziekte of verkoudheid

Een  cliënt komt niet naar de dagbestedingslocatie als hij of zij klachten heeft die op corona kunnen wijzen, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celcius), koorts of benauwdheid.

Heeft de cliënt klachten die bij corona horen, dan is het belangrijk dat hij of zij een test doet/getest wordt (zelftest). Bij een negatieve testuitslag kan de cliënt weer komen. 

Wanneer de cliënt zich niet (laat) test(en), dan kan hij of zij weer komen:

  • na minstens 5 dagen vanaf het begin van de klachten, en;
  • als de cliënt 48 uur koortsvrij is, en;
  • als de cliënt 24 uur vrij van overige klachten is.

Het kan voorkomen dat klachten zich gedurende de dag ontwikkelen. In dat geval wordt de cliënt direct geïsoleerd en moet hij/zij zo snel mogelijk naar huis. We vragen u dringend nu alvast achtervang te regelen in het geval u uw verwant dan niet zelf kunt ophalen.

Cliënt is huisgenoot/nauw contact van iemand met corona, maar heeft geen klachten

Als de cliënt huisgenoot of nauw contact is van iemand met corona en zelf geen klachten heeft, geldt het beleid dat u vindt in ons stroomschema test- en quarantainebeleid cliënten

Vervoer

Personenbussen rijden weer met de volledige bezetting. Bij het vervoer van cliënten met een kwetsbare gezondheid vragen we chauffeur en medereizigers een medisch mondkapje te dragen, tenzij dit voor hen onmogelijk is. 

Medewerkers met klachten

Als medewerkers gezondheidsklachten hebben, blijven zij thuis en laten zij zich zo snel mogelijk testen. Zij werken niet met cliënten tot de testuitslag binnen is. Dit kan helaas consequenties hebben voor de personeelsbezetting op de groep. We proberen dit natuurlijk te voorkomen, bijvoorbeeld door de inzet van invalmedewerkers.

Aankomst en vertrek

Voorlopig komen in het activiteitencentrum alleen cliënten en medewerkers die een noodzakelijke (begeleidende) functie vervullen. Van de locatie hoort u wat de werkwijze wordt bij het brengen en weer ophalen. 

Schoonmaak

Het activiteitencentrum wordt extra schoongemaakt. Naast de dagelijkse schoonmaak is er extra aandacht voor het reinigen van contactpunten, zoals deurklinken, lichtknopjes, sanitair, deuren, tafels, armleuningen van
stoelen en (eventueel) bedden.

Vragen

Heeft u vragen over hoe deze maatregelen ingevuld worden op uw locatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of locatiemanager van de locatie waar u of uw kind/verwant gebruik van maakt.