De ondersteuning in een kinderdagcentrum is belangrijk voor kinderen. Daarom zijn we blij dat de kinderdagcentra open zijn. Tegelijkertijd weten we dat het coronavirus niet weg is. Daarom gaan we voorzichtig te werk. De gezondheid van kinderen en medewerkers staat voorop. We leven de hygiënemaatregelen zorgvuldig na.

Heeft u vragen over het kdc-bezoek in relatie tot de gezondheid van uw kind? Overlegt u dan met de behandelend (kinder)arts.

Ziekte of verkoudheid

Kinderen zijn welkom:
  • met voor hen bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
  • als ze af en toe hoesten;
  • bij ontstaan van nieuwe klachten korter dan 8 weken na eerste ziektedag van een bevestigde coronainfectie.
Kinderen blijven thuis:
  • bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging tot 38 graden Celsius) anders dan hierboven is gemeld, en/of koorts en/of benauwdheid;
  • als het kind een quarantaineadvies heeft na terugkomst uit het buitenland. 
Als we in het kinderdagcentrum constateren dat uw kind/verwant klachten heeft waardoor het niet kan blijven, verwachten we dat u hem/haar zo snel mogelijk komt halen. We vragen u dringend nu alvast achterwacht te regelen in het geval u uw kind dan niet zelf kunt ophalen.

Testen

Heeft uw kind corona gerelateerde klachten? Dan is het advies uw kind te testen (zelftest) . 
Bij een negatieve testuitslag is uw kind weer welkom. 
Bij een positieve testuitslag meldt u dit aan ons. U overlegt vervolgens met de behandelend arts over de terugkeer van uw kind naar het kinderdagcentrum.

Wilt u uw kind niet (laten) testen? Een kind met milde klachten dat niet is getest, is weer welkom als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten kan een niet getest kind 5 dagen na de eerste ziektedag weer naar het kinderdagcentrum, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

Quarantaine bij positieve coronatest

In de kinderdagcentra volgen we de thuisblijfregels van het basisonderwijs: als één kind besmet is, hoeft niet meer de hele groep thuis te blijven. Dit kan wel gebeuren als in een groep meerdere besmettingen zijn. We volgen hierin de aanwijzingen van de GGD.

Medewerkers met klachten

Als medewerkers gezondheidsklachten hebben, blijven ze thuis en laten zij zich zo snel mogelijk testen. Zij werken niet met de kinderen tot de testuitslag binnen is. Dit kan helaas consequenties hebben voor de personeelsbezetting op de groep. We proberen dit natuurlijk te voorkomen, bijvoorbeeld door de inzet van invalmedewerkers.

Vervoer

Kinderen tot en met 18 jaar kunnen gebruik maken van groepsvervoer.

Aankomst en vertrek

Het kinderdagcentrum maakt een vaste werkwijze voor de ontvangst en het vertrek van de kinderen. Hoe dit er uitziet, verschilt per kinderdagcentrum. In die werkwijze staat hoe we ervoor zorgen dat:

  • volwassenen op voldoende afstand van elkaar blijven;
  • de handen van alle kinderen bij aankomst en vertrek worden gewassen met water en zeep en gedroogd met papieren handdoekjes.

Na aankomst gaan kinderen direct naar het lokaal waar zij die dag verder zullen zijn. Bij vertrek gaan ze rechtstreeks vanuit hun lokaal naar de uitgang.
Voorlopig komen in het gebouw alleen volwassenen die een noodzakelijke (begeleidende) functie vervullen. 

Naschoolse opvang en zaterdagopvang

Wij bieden alleen buitenschoolse opvang aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep of kinderen uit kwetsbare gezinnen. De zaterdagopvang is gesloten tot en met 14 januari 2022.

Behandeling, therapie en sport

De inzet van behandelaren op het kinderdagcentrum loopt via het intern begeleidingsteam. Zowel therapeutisch als recreatief zwemmen is weer mogelijk.  

Hygiëne

We houden ons zorgvuldig aan de hygiëneregels (niezen/hoesten in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, regelmatig handen wassen). Kinderen worden daar door de dag heen consequent bij geholpen en begeleid. Het is fijn als u ons daarbij ondersteunt door er thuis ook aandacht aan te besteden.

Schoonmaak

Het kinderdagcentrum wordt extra schoongemaakt. Naast de dagelijkse schoonmaak is er extra aandacht voor het reinigen van contactpunten, zoals deurklinken, lichtknopjes, sanitair, deuren, tafels, armleuningen van stoelen en (eventueel) bedden.

Vragen

Heeft u vragen over hoe deze maatregelen ingevuld worden op de locatie waar uw kind/verwant gebruik van maakt? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of de locatiemanager.