De ondersteuning in de logeerhuizen is belangrijk voor de logés. Daarom zijn we blij dat de logeerhuizen open zijn. Tegelijkertijd weten we dat het coronavirus niet weg is. Daarom blijven we voorzichtig. De gezondheid van kinderen, jongeren en medewerkers staat voorop. We leven de hygiënemaatregelen zorgvuldig na.

Heeft u vragen over het logeren in relatie tot de gezondheid van uw kind, overleg dan met de behandelend (kinder)arts.

Capaciteit

We proberen weer zo veel mogelijk logés te verwelkomen in onze logeerhuizen. Dat kan alleen als er voldoende ruimte is om de 1,5 meter afstand te kunnen houden. In een enkel logeerhuis lukt het daardoor helaas niet om even veel logés te ontvangen als voor de coronacrisis.

Ziekte of verkoudheid

Logés zijn welkom:
  • als ze voor hen gebruikelijke chronische luchtwegklachten hebben;
  • als ze af ten toe hoesten;
  • als ze astma of hooikoorts hebben zonder koorts en/of benauwdheid.
Logés blijven thuis bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging tot 38 graden Celsius) anders dan hierboven is gemeld, en/of koorts en/of benauwdheid.

Als we in het logeerhuis constateren dat uw kind/verwant klachten heeft waardoor het niet kan blijven, verwachten we dat u hem/haar zo snel mogelijk komt halen.

Testen bij klachten

Heeft uw kind coronagerelateerde klachten? Dan is het advies uw kind te testen (zelftest). Bij een negatieve testuitslag is uw kind weer welkom. Bij een positieve testuitslag meldt u dit aan ons.
 
Wilt u uw kind niet testen? Een logé met milde klachten die niet is getest, is weer welkom als er minstens 5 dagen verstreken zijn sinds de eerste ziektedag en als hij of zij 48 uur koortsvrij en 24 uur klachtenvrij is. Bij aanhoudende milde klachten kan een niet geteste logé 5 dagen na de eerste ziektedag weer naar het logeerhuis. 

Logé is huisgenoot of nauw contact van iemand met corona, maar heeft geen klachten

Als de cliënt huisgenoot of nauw contact is van iemand met corona en zelf geen klachten heeft, geldt het beleid dat u vindt in ons stroomschema test- en quarantainebeleid cliënten

Medewerkers met klachten

Als medewerkers gezondheidsklachten hebben, blijven zij thuis en laten zij zich zo snel mogelijk testen. Zij werken niet met de kinderen/jongeren tot de testuitslag binnen is.

Vervoer naar het logeerhuis

Zoals ook voor de coronacrisis het geval was, regelen ouders zelf het vervoer naar het logeerhuis, eventueel in overleg met school, kinderdagcentrum of dagbestedingslocatie.

Brengen en halen

Voorlopig komen in het logeerhuis alleen volwassenen die een noodzakelijke (begeleidende) functie vervullen.  Van de locatie hoort u wat de werkwijze wordt bij het brengen en weer ophalen van logés. 

Geen bezoek

De logés kunnen geen bezoek ontvangen in het logeerhuis.

Hygiëne

We houden ons zorgvuldig aan de hygiëneregels (niezen/hoesten in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, regelmatig handen wassen). Kinderen worden daar door de dag heen consequent bij geholpen en begeleid. Het is fijn als we daarbij ondersteund worden door er thuis ook aandacht aan te besteden.

Schoonmaak

Het logeerhuis wordt extra schoongemaakt. Naast de dagelijkse schoonmaak is er extra aandacht voor het reinigen van contactpunten, zoals deurklinken, lichtknopjes, sanitair, deuren, tafels, armleuningen van stoelen en bedden.

Vragen

Heeft u vragen over hoe deze maatregelen ingevuld worden in het logeerhuis waar uw kind/verwant komt? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of de locatiemanager.