Bezoek is welkom. Medewerkers op de locatie maken waar nodig afspraken over bezoek. We willen voorkomen dat het te druk wordt in een woonlocatie.

Als er in een locatie sprake is van een coronabesmetting of een mogelijke besmetting is er tijdelijk helemaal geen bezoek mogelijk. 
  • Heeft een bewoner klachten of is hij of zij positief getest, dan kan hij of zij geen bezoek ontvangen, ook niet in zijn eigen appartement. In dat geval gaat de al gemaakte afspraak niet door.
  • Of medebewoners op dat moment bezoek kunnen ontvangen, hangt af van de mogelijkheden om dit in de woning veilig te organiseren is, gelet op de quarantaine van de cliënt die getest wordt/positief getest is op corona.
  • Als in een woning met een vorm van groepswonen meerdere cliënten zijn met coronagerelateerde klachten, mag er tijdelijk geen bezoek komen.

Algemene bezoekregels

Bewoners kunnen alleen bezoek ontvangen, als zij en hun bezoekers zich aan de volgende regels houden:
  • Heeft u klachten die op corona kunnen wijzen? Blijf dan thuis en laat u testen. Als de test negatief is, kunt u op bezoek komen. We vragen u dan wel om een mondkapje te dragen, ook buiten de 1,5 meter. De verspreiding van een ‘gewoon’ verkoudheidsvirus heeft namelijk ook ongewenste gevolgen voor onze personeelsbezetting. Medewerkers met verkoudheidsklachten mogen niet werken tot ze een negatieve testuitslag hebben.
  • Als wij bij een bezoeker signaleren dat hij of zij coronagerelateerde klachten heeft, verzoeken wij de bezoeker direct te vertrekken.
  • Medewerkers van de woonlocatie ontvangen bezoekers en begeleiden hen verder.
  • De bezoeker wast zijn/haar handen zorgvuldig met water en zeep, direct na aankomst in de woning en voor vertrek.
  • Bezoekers houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.   
  • Doe een zelftest voordat u op bezoek komt. 

Waar ontvangt de bewoner bezoek

Afhankelijk van de woonlocatie kan de bewoner wel of niet bezoek ontvangen in de eigen woonruimte. Wanneer de locatiemanager bezoek in de eigen woonruimte niet verantwoord acht, dan vindt bezoek plaats in de buitenlucht of in een aparte, door ons aangewezen ruimte binnen of buiten de locatie. U kunt er ook voor kiezen samen een stuk te gaan wandelen.

Afspraak maken voor bezoek

De ontmoeting kan alleen plaatsvinden als dat vooraf met de locatie is afgesproken en het tijdstip daarvoor is vastgelegd. Goede afstemming is noodzakelijk, omdat we willen voorkomen dat er te veel bezoek tegelijkertijd op de locatie aanwezig is. Dat brengt namelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. We houden binnen onze mogelijkheden rekening met ieders wensen.

Logeren en vakanties buiten de locatie

Cliënten kunnen uit logeren en op vakantie gaan. Ook hierbij geldt dat wij zo veel mogelijk toezien op de algemene maatregelen en cliënten en/of ouders/verwanten daarover actief informeren. Ook checken onze medewerkers vooraf en bij terugkeer of de cliënt en de mensen met wie hij verblijft op het logeer/vakantieadres klachtenvrij zijn. Krijgt een bewoner tijdens een logeeradres klachten die bij corona horen en/of is hij/zij positief getest op corona? Dan overleggen we met de mensen op het logeeradres over de beste aanpak op dat moment. 
 
Woont een cliënt in een locatie voor groepswonen en blijkt tijdens zijn of haar logeerpartij/vakantie dat in de woning een of meerdere positief geteste bewoners zijn? Dan kan het nodig zijn dat de bewoner op zijn of haar logeeradres (of een andere plaats) verblijft tot de periode van isolatie/quarantaine op de woonlocatie is verstreken. Wij besluiten hierover in nauw overleg met de GGD en overleggen over de beste aanpak met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten/vertegenwoordigers (het logeeradres). Voor de aanvang van de logeerpartij/vakantie informeren wij de cliënt en/of ouders/verwanten over deze mogelijke consequentie.

Logeren op de woonlocatie

Bewoners mogen een logé ontvangen. Ook hierbij geldt: met inachtneming van de hygiënemaatregelen en waar mogelijk de 1,5-meterregel. Bezoekers komen niet in de algemene ruimtes van een woonlocatie.

Gezondheid voorop

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM en het advies van onze branchevereniging volgen, waarbij de gezondheid van cliënten en medewerkers voorop staat.

Vragen

Heeft u vragen over hoe deze maatregelen ingevuld worden op uw locatie? Neem dan contact op met de persoonlijk begeleider of locatiemanager.