Het coronavirus blijft vragen om onze alertheid en inzet om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid en het advies van onze branchevereniging. We streven ernaar de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk door te laten gaan.

Algemene maatregelen 

  • Klachten? Blijf thuis en doe een test (bezoekers van onze dagcentra doen een zelftest; medewerkers laten zich testen bij de GGD) 
  • Houd 1,5 meter afstand. Het is niet meer verplicht, maar wel verstandig. 
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht (ventileer).
  • Haal een vaccin, booster- of herhaalprik.
  • Geef elkaar geen hand, groet elkaar op een andere manier.

Test- en quarantainebeleid 

Een overzicht van ons test- en quarantainebeleid voor cliënten vindt u via deze link

Preventief gebruik mondkapjes

Het preventief gebruik van een medisch mondkapje bij zorg binnen de 1,5 meter is geen algemene maatregel meer. We bepalen per locatie of het nodig is om preventief een mondkapje te dragen. Dit doen we bijvoorbeeld als cliënten een kwetsbare gezondheid hebben of als zij niet goed beschermd zijn tegen corona. Of als de cliënt en/of ouders/vertegenwoordigers dit wensen. Ook bij het vervoer van mensen met een kwetsbare gezondheid vragen we de reizigers een mondkapje te dragen.
Klik hier voor de aandachtspunten die we gebruiken bij besluiten over gebruik van mondkapjes

Vervoer

Personenbussen rijden weer met de normale bezetting. Bij vervoer van cliënten met een kwetsbare gezondheid vragen we chauffeurs en medereizigers om een medisch mondkapje te dragen. .

Bezoek aan en vanuit woonlocaties

Bezoek is welkom. Medewerkers op de locatie maken waar nodig afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. We willen voorkomen dat het te druk wordt in een woonlocatie. 

Kinderdagcentra, naschoolse opvang, buitenschoolse opvang

Onze kinderdagcentra, buitenschoolse opvang en zaterdagopvang zijn open. We blijven nog terughoudend met het verwelkomen van ouders/vertegenwoordigers en andere bezoekers in onze gebouwen.

Klik op onderstaande link voor meer details over o.a. de thuisblijfregels.

Dagbesteding volwassenen (zowel voor mensen met een verstandelijke handicap als mensen met een lichamelijke handicap)

Onze activiteitencentra zijn open. 
We blijven in de activiteitencentra nog terughoudend met het verwelkomen van ouders/vertegenwoordigers en andere bezoekers in onze gebouwen.

Klik op onderstaande link voor meer details over o.a. de thuisblijfregels. 

Horeca, winkels en kinderboerderijen

Onze dagbestedingslocaties met een winkel- of horecafunctie en onze kinderboerderijen zijn open. 

Logeerhuizen/deeltijd wonen

Onze locaties voor logeren en deeltijd wonen zijn open. Klik op onderstaande link voor meer details over o.a. de thuisblijfregels.  

Ambulante dienst

Medewerkers van de Ambulante dienst komen weer bij cliënten thuis. De medewerker van de ambulante dienst komt NIET thuis als de cliënt, een huisgenoot of medewerker ziekteverschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Of als iemand in het huishouden corona heeft. Dan vindt ondersteuning tijdelijk plaats via beeldbellen of telefoon.  

Buitenlandse vakanties

Voor cliënten die buitenlandse reizen willen maken, gelden dezelfde regels als voor alle andere Nederlanders. Wij volgen daarvoor de richtlijnen van de overheid. Deze vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl.
Gaat u op reis naar een gebied dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op dat moment afraadt (oranje of rood)? Wilt u dit dan laten weten aan uw persoonlijk begeleider? We kunnen dan afspraken maken over een eventuele quarantaine bij terugkomst, afhankelijk van het beleid op dat moment.

Thuis werken

Onze medewerkers met een kantoorfunctie werken een deel van hun werktijd thuis. Medewerkers geven hier in overleg met hun leidinggevende invulling aan.

Bijeenkomsten, cursussen en vergaderingen

Vanaf 1 mei kunnen scholingen en vergaderingen ook weer fysiek plaatsvinden. De 1,5 meter afstand is niet meer verplicht.