Het projectteam Gemiva Zorginnovatie & Technologie bestaat uit 4 personen: Brenda van Zeeland, Petra Horsten, Kely van Fulpen en Berend Broekhuijsen. Het team stimuleert innovatie en gebruik van nieuwe technologie in de zorg binnen Gemiva-SVG groep. Zij zoekt naar nieuwe mogelijkheden voor het oplossen van zorgvragen en deelt landelijke informatie over bruikbare innovaties en nieuwe technologie binnen de organisatie.

Binnen het team wordt intensief samengewerkt en heeft ieder zijn eigen taak. Brenda is projectleider. “Mijn passie ligt bij het bedenken van nieuwe dingen en grenzen verleggen. Innoveren is creatief verbeteren. Met innovaties kan je het leven van een cliënt en het werk van de zorgmedewerker makkelijker maken”, aldus Brenda. “Als projectleider ben ik vooral op zoek naar verbinding. Ik wil dat de vraag van cliënten en medewerkers op de juiste plekken terecht komen, dat we bestaande oplossingen kunnen koppelen aan vragen en dat we binnen Gemiva van elkaar weten wat er al allemaal ingezet wordt. Het online platform ‘Innovatielab app’ is hier een mooi middel voor. Hier kan je voorbeelden van innovaties zien en vragen stellen aan het team. Ook kan men hier eigen ervaringen met innovaties delen. Op dit moment kan nog niet elke locatie hier gebruik van maken, maar we werken er hard aan om daar verandering in te brengen.”
 
Petra is binnen het team nauw betrokken bij het delen van de informatie over innovaties. Petra: “Ik hou van verbinding, informatie verzamelen en deze te delen met iedereen. Van cliënt tot leerling en tussen zorgorganisaties. Dat doe ik namens het team wekelijks op het online platform en op ons Instagram- en/of Facebookaccount Gemiva Zorginnovatie. Maar ik geef ook regelmatig gastlessen aan (toekomstig) medewekers.”
 
Berend en Kely werken regelmatig samen aan het beoordelen van innovaties. Ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief. Berend kijkt daarbij naar het productontwerp. Berend: “Ik kijk vooral naar de functie van een product en of die aan kan sluiten bij een zorgvraag. Wat zijn de voor- en nadelen, én voor wie is het product geschikt?”
 
Kely: “Als ergotherapeut heb ik veel contact met cliënten en medewerkers die, in het dagelijks leven, tegen problemen aanlopen. We gaan dan met de begeleider en cliënt op zoek naar de juiste oplossing. Soms kan een innovatief product daarbij helpen.”
 
Innovaties kunnen, als we ze op de juiste manier gebruiken, de kwaliteit van leven van cliënten en werken van medewerkers verbeteren. Dus het is goed dat we nieuwe dingen met elkaar uitproberen, onze ervaringen delen en kritisch kijken naar de voor- en nadelen. Niet elke innovatie is voor iedereen de juiste oplossing, maar innovaties kunnen vele mensen helpen in het dagelijks leven. En vergeet niet, de tillift was lang geleden ook een nieuw en innovatief hulpmiddel. Nu is het niet meer weg te denken in ons werk.

Deze tekst is geschreven door Martine van Deventer