Op deze pagina lees je hoe het proces van het onderzoek precies zal verlopen.

Als een cliënt mee wil doen aan het onderzoek, vult hij/zij een toestemmingsformulier in. Na het tekenen van het formulier, volgt de run-in fase. Dit is een periode van twee weken waarin de deelnemer dagelijks vier placebo capsules gebruikt. Dit om na te gaan of het de cliënt lukt dagelijks de capsules in te nemen. Pas nadat de run-in fase succesvol is doorlopen, wordt de cliënt geïncludeerd in het onderzoek. Dit betekent dat hij/zij wordt toegewezen aan een groep en gedurende 16 weken dagelijks de supplementen zal gebruiken.

Iedere dag wordt agressie gemeten door de dienstdoende begeleider aan de hand van de Modified Overt Aggression Scale (MOAS). Dat is een kleine scorelijst die binnen twee minuten ingevuld kan worden. Daarnaast worden op baseline en eindpunt door onderzoekers vanuit het LUMC twee korte vragenlijsten afgenomen bij de deelnemers en hun hulpverleners. Ten eerste een voedingslijst, waarbij een inschatting kan worden gemaakt van de kwaliteit van voeding die de deelnemer opneemt. En ten tweede een 'Kwaliteit van leven'-vragenlijst.

Daarnaast wordt een klein plukje haar afgenomen voor het meten van de cortisol status. En voor het bepalen van het microbioom wordt een ontlastingsmonster gevraagd. Een cliënt kan echter ook aan het onderzoek mee doen zonder dat die monsters worden afgenomen. Om deelnemers te compenseren voor de moeite van het nemen van de monsters, krijgen zij per afnamemoment een cadeaubon ter waarde van €5,-.

Interventiefase.JPG