Deelnemers aan het onderzoek zijn minimaal 12 en maximaal 39 jaar oud.

Zij wonen bij een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of krijgen er dagbesteding. Zij vertonen minimaal één keer per week een vorm van agressief gedrag. Dat kan verbale agressie zijn, maar ook fysieke agressie of agressie naar objecten. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 200 mensen.