Stichting Marjan heeft als doel het beheren van vermogen. Dit vermogen is in het verleden ingelegd door de oprichters van de stichting. De stichting stelt een deel van haar inkomsten uit rente- en dividendopbrengsten beschikbaar voor gebruik door Gemiva. De bedoeling is dat het geld gebruikt wordt voor projecten die niet op een andere manier kunnen worden gefinancierd. Bij voorkeur zijn het projecten waar zoveel mogelijk cliënten gebruik van kunnen maken.
 

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

  • de heer A.G. de Boer, voorzitter
  • de heer H. van Putten, penningmeester
  • de heer E.J. de Vogel, secretaris
  • mevrouw H. Bergvelt-Broens


De bestuursleden ontvangen geen loon, vakantiegelden, onkostenvergoeding of wat voor bevoordeling dan ook. De stichting heeft geen medewerkers.

Onze gegevens zijn: RSI/Fiscaal nummer  8088.1.441

Lees ook de statutenwijziging van 28 november 2014.
 

Activiteiten

De activiteiten van de stichting beperken zich tot het beheren van vermogen en het doen van uitkeringen. Deze uitkeringen bestaan uit maximaal 90% van het ontvangen dividend en/of de rente.

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht het vermogen van de Stichting Marjan te beheren, waar mogelijk te vergroten en 90% van het bruto dividend en/of 90% van de bruto renteopbrengsten over te maken aan Gemiva.


Financieel / ANBI overzicht 2018