Het financiële overzicht wordt jaarlijks op de website gepubliceerd. De uitgaven zijn het uitkeren van 90% van de bruto ontvangen rente en/of het bruto dividend aan de in de statuten vermelde stichting; verder alleen de bankkosten en de kosten van de Kamer van Koophandel.

Een prognose van de ontvangsten en/of uitgaven is moeilijk te geven; deze zijn sterk afhankelijk van de ontvangen rente en de dividenden.