De stichting Wensenfonds Swetterhage heeft als doel activiteiten mogelijk te maken die voor de bewoners van Swetterhage de levensvreugde bevorderen. Activiteiten waarvoor geen vergoeding van de overheid mogelijk is, zoals speciale uitzendingen van Swetterhage TV, het zomerfeest en de kerstreis. Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de uit het fonds gefinancierde duofietsen. Het Wensenfonds wil een financiële bijdrage leveren, zodat Swetterhage ze ook in de toekomst kan voortzetten.

Het Wensenfonds werd op 9 april 1984 opgericht als onafhankelijke organisatie. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die daarvoor geen (onkosten)vergoeding ontvangen. Het Wensenfonds verzamelt financiële middelen uit onder meer donaties, subsidies, geldelijke acties, schenkingen of legaten en erfstellingen.
Bekijk de brochure om te zien wat het Wensenfonds inmiddels heeft gerealiseerd.

Onze gegevens zijn:

Bank: IBAN NL86ABNA0495055972
RSIN: 804042482

Werkwijze

Beleidsplannen

Schenkingen

Jaarverslag activiteiten

Financieel jaarverslag

Donateur worden