Het Wensenfonds Swetterhage is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat je bij je belastingaangifte je bijdrage in mindering kunt brengen. Wij staan geregistreerd onder RSIN-nummer 804042482.


Je kunt ook de statuten inzien.