De secretaris van het Wensenfonds maakt jaarlijks een verslag op van de activiteiten.