De Gemiva-SVG Groep heeft een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Deze raad overlegt met de Raad van Bestuur.

Er zitten momenteel ongeveer 10 mensen in deze raad. De raad bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Zij komen op voor de belangen van alle cliënten van de Gemiva-SVG Groep. Ook is er een 'open stoel' waar steeds een wisselend persoon op plaats kan nemen. Deze persoon kan dan als 'gast' bijdragen aan de vergadering. Onderwerpen die de CMR bespreekt, gaat grote groepen cliënten aan zoals beleid en nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Tony Aalbers via e-mail taalbers@xs4all.nl of telefoon 06-832 57 562. Hij is voorzitter van de CMR. Je kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de CMR via CMR@gemiva-svg.nl.

Bekijk hieronder de agenda's en de verslagen van de vergaderingen van afgelopen jaren. En we hebben een vacature voor een nieuw CMR-lid!

CMR vergaderingen

CMR leden vacature cliënten