Extern
Per 29 maart 2019 voor een paar uur op donderdag- en vrijdagochtend

Locatie:
Bloemendaal in Gouda
Solliciteren

Kinderdagcentrum Bloemendaal is een locatie voor verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. Een enthousiast team begeleidt hen dagelijks in verscheidene groepen; ingedeeld naar hulpvraag en leeftijd. De kinderen krijgen passende activiteiten aangeboden en ook ondersteunen therapeuten hen bij hun ontwikkeling. Omdat het KDC uit z’n jasje gegroeid is, hebben we 3 groepen aan de J.P. Thijsselaan gesitueerd.

Wij zoeken

zwemvrijwilligers

Wij zoeken mensen die

graag als zwemvrijwilliger willen ondersteunen. Groep Groen zoekt een vrijwilliger om te helpen bij het zwemmen. De kinderen op deze groep hebben 1 op 1 begeleiding nodig bij het wandelen naar het zwembad, het omkleden, het zwemmen, het afdrogen/aankleden en weer terug wandelen naar de groep. Groep Rood zoekt ook een zwemvrijwilliger. Dit is een tienergroep, waar zelfstandigheid een belangrijk punt is. Deze kinderen hebben vooral verbale aansturing en duidelijkheid nodig om te kunnen doen wat ze zelf al kunnen. 
Begeleiding van de groepen gaat altijd mee en ondersteunt de vrijwilliger in het begeleiden van een kind.
De vrijwilliger moet bereid zijn om zowel met jongens als meisjes te willen zwemmen. Er wordt zoveel mogelijk 1 kind aan jou gekoppeld. Daarvoor wordt in de praktijk gekeken naar de beste match. De zwemtijden zijn
groep Groen op vijdagochtend tussen 9.15u-10.15 uur en groep Rood op donderdagochtend tussen 10.45 – 12.30 uur.

Wij bieden:

  • gezellige werkplek;
  • goede begeleiding;
  • een samenwerkingsovereenkomst;
  • reiskosten vergoeding;
  • een WA-verzekering tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

 De Stichting betaalt de kosten van het verplicht aanvragen van een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag.
 
Contactgegevens
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Corrine van Pelt, telefoonnummer (0182) 51 01 41. Je kunt ook een e-mail sturen naar Corrine.van.Pelt@gemiva-svg.nl.