Wendelien werkt als coach en als video interactie begeleider. Twee functies dus.

"Een opleiding tot coach bleek een goed begin."


25 jaar geleden kwam ik na het afronden van mijn opleiding invallen bij Swetterhage als woonbegeleider. Dat zou voor 6 weken zijn. Het beviel enorm goed. Ik voelde me meteen thuis binnen de stichting, bij de cliënten en het team. De begeleidingsvragen waren stuk voor stuk een uitdaging. Iedere dag weer opnieuw goed kijken naar een cliënt en wat hij of zij nodig heeft, dat verveelt nooit. 

Er kwam op diezelfde woning onverwacht een plek vrij. De keuze was makkelijk: ik bleef wat langer. Na een paar jaar ben ik PB-er geworden. Van daaruit kreeg ik weer andere verantwoordelijkheden. Ook weer erg leuk en interessant. Dat wat langer blijven werd veel langer... 

Na 20 jaar met plezier op de groep werken ging het kriebelen. Er was namelijk een video interactie begeleidingstraject op de woning geweest. Daarbij word je als begeleider door middel van het filmen van begeleidingssituaties ondersteund in hoe je op de vraag van een cliënt kunt ingaan. Dat vond ik helpend en interessant. Het zette mij aan het denken. Op dit coachende gebied wilde ik ook graag iets gaan betekenen. Een opleiding tot coach bleek een goed begin. Daar kreeg ik na het toelichten van mijn motivatie toestemming voor. Na het afronden van deze opleiding ben ik naast het PB-werk deel gaan uitmaken van de coachpool. Het coachen is voor medewerkers om de cliënten heen. Weer een enorm leuk werkveld erbij. 

Als kers op de taart stond er een paar maanden geleden een vacature voor een video interactie begeleider op intranet. Ondanks dat ik het PB-werk dan zou moeten gaan verlaten heb ik daar meteen op gereageerd. En ik ben aangenomen. Ik zit nog in de inwerkperiode en ga hier ook nog een opleiding voor volgen maar ik weet nu al dat ik helemaal op mijn plek ben. Ik heb nu dus twee functies: als coach en als video interactie begeleider. Ik ben er blij mee, zo kan ik nog steeds iets betekenen voor de cliënt en zijn of haar begeleiders. Alleen nu op een andere manier.

Met die groeimogelijkheden zit het dus wel goed binnen Gemiva!