Wanneer je vrijwilligerswerk doet bij de Gemiva-SVG Groep kan je een reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding krijgen. Ook is een belastingvrije vrijwilligersvergoeding mogelijk, al geven we die niet standaard aan alle vrijwilligers. De locatiemanager bepaalt wanneer een vrijwilliger zo’n vergoeding kan krijgen. Een combinatie van een reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding en een belastingvrije vrijwilligersvergoeding is niet mogelijk. Daarnaast hebben we twee verzekeringen voor vrijwilligers en kun je een account aanmaken op onze website.

Vergoedingen

Reiskostenvergoeding

Als je geen vrijwilligersvergoeding krijgt, kun je de reiskosten die je maakt bij ons declareren. We vergoeden op dit moment 28 cent per kilometer (dat tarief wordt elk halfjaar bijgesteld in lijn met de brandstofprijs) of de OV-kosten die je gemaakt hebt.
Je kunt declareren met het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties. Stuur het declaratieformulier per mail naar: of per post naar:
Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG  GOUDA
of
Postbus 604
2800 AP  GOUDA
Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.

Onkostenvergoeding

Als je geen vrijwilligersvergoeding krijgt, kun je ook de onkosten declareren die je voor je vrijwilligerswerk maakt. Overleg met je vaste contactpersoon voordat je de onkosten gaat maken.
Je kunt het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties gebruiken. Stuur het declaratieformulier per mail naar: of per post naar:
Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG  GOUDA
of
Postbus 604
2800 AP  GOUDA
Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.

Bezoekvrijwilliger

Ben je bezoekvrijwilliger? Dan kun je een vergoeding voor reiskosten ontvangen wanneer de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger dit goedkeurt. Een dergelijke vergoeding komt ten laste van de cliënt.
Je kunt hiervoor het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties gebruiken. Je kunt reiskosten dus alleen op deze manier declareren als dit met de bewoner of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger is afgesproken. Op het formulier moet ook het PlanCare-nummer van de cliënt worden ingevuld. Dit nummer kun je navragen bij je vaste contactpersoon. Stuur het declaratieformulier per mail naar: of per post naar:
Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG  GOUDA
of
Postbus 604
2800 AP  GOUDA
Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.


Vrijwilligersvergoeding

Bij de Gemiva-SVG Groep is het ook mogelijk om een kleine vrijwilligersvergoeding te krijgen. We doen dit meestal voor vrijwilligers op wie we structureel en een behoorlijk aantal uren kunnen rekenen. Hier hebben we geen vaste criteria voor: de locatiemanager bepaalt wanneer een vrijwilligersvergoeding gegeven wordt.
Wie een vrijwilligersvergoeding krijgt, kan geen reiskosten of andere onkosten declareren.
We hebben de volgende richtlijn voor het vaststellen van de vergoeding:
  • vrijwilligerswerk op oproepbasis: €2 per uur met een maximum van €170 per maand en €1.700 per jaar, inclusief reis- en onkostenvergoeding;
  • vrijwilligerswerk op regelmatige basis: voor elke dag dat tenminste 3 uur vrijwilligerswerk wordt gedaan is een vergoeding van €10 mogelijk, met een maximum van €170 per maand en €1.700 per jaar, inclusief reis- en onkostenvergoeding.
Iedereen mag maximaal €1.700 per jaar onbelast ‘bijverdienen’.

Als je geen vergoeding wilt ontvangen, kun je wel reiskosten en onkosten declareren. Als je afziet van een vergoeding, dan kun je van ons - op jouw verzoek - een verklaring voor de fiscus krijgen. Daardoor kun je de vrijwillig prijsgegeven vergoeding als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Wil je zo’n verklaring ontvangen, laat dit dan weten aan je vaste contactpersoon.

Verzekeringen

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en een (aanvullende) ongevallenverzekering voor je afgesloten. Deze verzekeringen gelden voor de tijden dat je vrijwilligerswerk doet voor de Gemiva-SVG Groep.