Als het thuis niet meer goed gaat, kun je naar een noodopvang. Dit is een tijdelijke opvang voor mensen met een handicap. Je blijft daar tot de situatie verbeterd is. Of totdat er een andere oplossing gevonden is. Wil je van de noodopvang gebruik maken? Neem dan contact op met de afdeling Zorgbemiddeling.

Er is een verschil tussen noodopvang en crisisopvang. Bij noodopvang is de opvang nodig door een verandering in de thuissituatie. Bijvoorbeeld als de ouders naar het ziekenhuis moeten. Bij crisisopvang bevindt de cliënt zich zelf in een crisis. Wil je van de crisisopvang gebruik maken? Neem dan contact op met een medewerker van MEE in jouw regio. Deze organisatie heeft een overzicht van de beschikbare crisisplaatsen.

Heb je noodopvang nodig of wil je meer weten over deze dienst? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaars, tel. 088 – 205 24 00

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas

Zuid-Hollandse Eilanden