Kinderen met een beperking kunnen wonen in een gezin waarvan één van de ouders werkzaam is bij Gemiva.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige woonlocatie in het gezin van een medewerker. Er is (naast de eventuele eigen kinderen) plaats voor één of twee kinderen met een beperking. De kinderen die in het gezin komen wonen, wonen er permanent (met wellicht wat weekenden naar familie) en zijn een vast onderdeel van het gezin. De medewerker heeft hiervoor een dienstverband bij de Gemiva-SVG Groep in de functie van gezinshuisouder. Het gezinshuis kan gebruik maken van de expertise van de Gemiva-SVG Groep (bijvoorbeeld van de gedragsdeskundigen en therapeuten van de afdeling Behandeling & Ondersteuning) en van ondersteuning van de locatiemanager gezinshuizen.

Waarom gezinshuizen?

Kinderen met een beperking die niet meer thuis kunnen wonen, zijn soms beter op hun plek in een vergelijkbare woonsituatie dan in een groepswoning. Met name vanuit de logeerhuizen is door ouders aangegeven dat er behoefte is aan een kleinschalig alternatief voor hun kind, als thuis blijven wonen geen optie meer is. Daarnaast kan het gaan gebeuren dat gemeenten op de Gemiva-SVG Groep een beroep doen om een lokale woonoplossing te zoeken voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Het hoeft dan niet per se te gaan om kinderen met een verstandelijke beperking. De expertise van de medewerker kan dan ook gebruikt worden om kinderen met gedragsproblemen (b.v. ten gevolge van autisme, ADHD) en kinderen met ernstige lichamelijke of meervoudige beperkingen te helpen.