Niet-aangeboren hersenletsel (nah) is schade aan de hersenen die is ontstaan in de loop van het leven. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct (tia, cva), ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding, ziekte of operatie. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving.

Hulp bij hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah) hebben een volwaardig leven geleid in de maatschappij. Het kost tijd en moeite om de beperkingen waar zij mee moeten leven te verwerken. De Gemiva-SVG Groep wil samen met de cliënt zoeken naar zijn/haar mogelijkheden, die waar mogelijk helpen uitbouwen en de cliënt ondersteunen bij het leven met zijn beperkingen.

Hersenz

We doen dit bijvoorbeeld via de behandeling Hersenz. Die is er voor mensen die klaar zijn met revalidatie, maar nog tegen beperkingen in hun dagelijks leven aanlopen. Wij bieden deze behandeling op drie plaatsen in de provincie (Leiden, Gouda, Dordrecht) aan mensen in de regio rond deze steden. Bij Hersenz volgen zij een programma dat is afgestemd op hun persoonlijke doelen. 

Afasie

Ongeveer één op de vijf mensen die een herseninfarct of hersenbloeding krijgen, heeft afasie. Het ontstaat door letsel in het taalcentrum van de hersenen, meestal de linkerhelft van de hersenen.
Voor mensen met afasie zijn er mogelijkheden om onder professionele begeleiding beter te leren communiceren. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van het Hersenz-behandelprogramma. Het programma is gericht is op het aanleren van nieuwe manieren om je te redden in de communicatie.
In Leiderdorp hebben wij een Afasiecentrum. Dat is er voor mensen die al een behandelperiode met logopedie achter de rug hebben, maar het lastig vinden om thuis de sociale contacten weer op te pakken.

Ondersteuning thuis

Wij ondersteunen mensen met niet-aangeboren hersenletsel ook thuis. Medewerkers van onze ambulante dienst helpen hen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. De hulpvragen zijn zeer divers en liggen op praktisch, financieel en sociaal gebied.

Dagbesteding en wonen

De ambulante dienst ondersteunt cliënten bij het zelfstandig wonen of zelfstandig werken. Daarnaast hebben we veel locaties voor dagbesteding zoals activiteitencentra en zorgboerderijen. Ook hebben we woonlocaties voor begeleid wonen en 24-uurszorg.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze diensten? Zoek je passende zorg of ondersteuning voor jezelf of een een familielid? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaars, tel. 088 205 24 00 (tussen half 9 en half 5).