Sinds de uitbraak van het coronavirus maken we een heftige tijd door. De doorgevoerde maatregelen hebben en hadden grote invloed op het dagelijks leven en op onze zorgverlening. We zijn ons ervan bewust dat dit veel gevraagd heeft van onze cliënten en hun verwanten. We waarderen ieders medewerking in de afgelopen periode dan ook enorm en zijn blij dat we de bezoekregeling voor onze woonlocaties steeds verder kunnen versoepelen.

Bij het versoepelen van de maatregelen voor het bezoek maken wij gebruik van een afwegingskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Deze handreiking helpt ons om bezoek op verantwoorde wijze weer mogelijk te maken. Daarnaast gebruiken we de adviezen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.

Vanaf 1 juli zijn er geen centrale beperkingen meer voor bezoek ontvangen of uit logeren gaan. Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Die afspraken leggen we vast in het ondersteuningsplan. Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek in goede banen te leiden.
 

Algemene bezoekregels

Bewoners kunnen alleen bezoek ontvangen, als zij en hun bezoekers zich aan de volgende regels houden:
  • De bezoeker wast zijn/haar handen zorgvuldig met water en zeep, direct na aankomst in de woning en voor vertrek.
  • Wanneer een bezoeker gezondheidsklachten heeft, komt hij/zij niet op bezoek. Ook wanneer een huisgenoot van de bezoeker klachten heeft, kan een bezoek niet doorgaan. Wanneer wij klachten signaleren bij de bezoeker, verzoeken wij de bezoeker direct te vertrekken.
  • Zijn er binnen de locatie bewoners met koorts, een positieve test op corona of een verdenking ervan, dan kan de bewoner geen bezoek ontvangen, ook niet in zijn eigen appartement. In dat geval gaat de al gemaakte afspraak niet door.
  • Medewerkers van de woonlocatie ontvangen bezoekers en begeleiden hen verder.

Bewoners die de 1,5 meter afstand niet in acht kunnen nemen

De beste manier om besmetting te voorkomen, is het houden van 1,5 meter afstand. Als dat voor een cliënt niet mogelijk is, gaan we in gesprek over hoe we het bezoek zo kunnen organiseren dat de medische risico’s zo klein mogelijk blijven.

Waar ontvangt de bewoner bezoek

Afhankelijk van de woonlocatie kan de bewoner wel of niet bezoek ontvangen in de eigen woonruimte. Wanneer de locatiemanager bezoek in de eigen woonruimte niet verantwoord acht, dan vindt bezoek plaats in de buitenlucht of in een aparte, door ons aangewezen ruimte binnen of buiten de locatie. U kunt er ook voor kiezen samen een stuk te gaan wandelen.

Afspraak maken voor bezoek

De ontmoeting kan alleen plaatsvinden als dat vooraf met de locatie is afgesproken en het tijdstip daarvoor is vastgelegd. Goede afstemming is noodzakelijk, omdat we willen voorkomen dat er te veel bezoek tegelijkertijd op de locatie aanwezig is. Dat brengt namelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. We houden binnen onze mogelijkheden rekening met ieders wensen.

Logeren en vakanties buiten de locatie

Cliënten kunnen ook weer uit logeren en op vakantie gaan. Ook hierbij geldt dat wij zo veel mogelijk toezien op de algemene maatregelen. Ook checken onze medewerkers vooraf of de cliënt en de mensen met wie hij verblijft op het logeer/vakantieadres klachtenvrij zijn.

Logeren op de woonlocatie

Vanaf 15 juni mogen bewoners een logé ontvangen. Ook hierbij geldt: met inachtneming van de hygiënemaatregelen en waar mogelijk de 1,5-meterregel. Bezoekers komen niet in de algemene ruimtes van een woonlocatie.

Terugkeer naar de locatie

Bewoners die in de afgelopen periode tijdelijk bij hun ouders of familie verbleven, kunnen sinds juni weer terugkeren naar de woonlocatie.

Gezondheid voorop

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM en het advies van onze branchevereniging volgen, waarbij de gezondheid van cliënten en medewerkers voorop staat.