De Gemiva-SVG Groep controleert de contactgegevens van ouders, partners en andere vertegenwoordigers van cliënten. Wie in ons elektronisch cliëntendossier PlanCare bekend is als contactpersoon van een cliënt, krijgt hierover bericht. Bij het aanleveren van de actuele gegevens kan de contactpersoon direct aangeven welke informatie hij of zij wil ontvangen van de Gemiva-SVG Groep.

> Ik wil mijn actuele gegevens aanleveren

Waarom?

“Wij willen graag zeker weten dat wij de juiste informatie in ons systeem hebben. Zo kunnen wij ouders, partners en andere contactpersonen bereiken en op de juiste manier aanschrijven”, legt Gerard Gerding van de Raad van Bestuur uit. “We doen dit ook vanwege de privacywetgeving.”

Wat moet ik doen?

Ga naar het webformulier Mijn actuele contactgegevens. Vul daar de gegevens in die wij in ons digitale dossier mogen verwerken.  

Nieuwsbrief

Wij willen contactpersonen informeren over onderwerpen die voor hen interessant kunnen zijn. Veel locaties maken daarom een nieuwsbrief. Ook bestaat er een centrale nieuwsbrief, vanuit de Gemiva-SVG Groep. Op het webformulier kunt u ook aangeven of u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen. Wij sturen nieuwsbrieven het liefst per e-mail. Dit vanwege het milieu en de kosten. Ontvangt u hem liever per post, dan kunt dat ook aangeven. 

Gemiva-SVG Groep en uw gegevens

Om ons werk goed te kunnen doen, verwerken wij persoonsgegevens van cliënten en hun verwanten/vertegenwoordigers. Deze gegevens verwerken wij zorgvuldig. We gaan er vertrouwelijk mee om. Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens vragen en vastleggen dan nodig is om ons werk voor de cliënt goed te kunnen doen. We bewaren die gegevens niet langer dan nodig is en houden ons aan de termijnen die verschillende wetten voorschrijven.
Meer weten over hoe wij met privacy omgaan? Bekijk www.gemiva-svg.nl/privacy

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de  persoonlijk begeleider van de cliënt van wie u contactpersoon bent. U kunt ons ook mailen via gegevenscheck@gemiva-svg.nl of bellen met 0182 57 59 09 (kies optie 2).