Als je een klacht hebt, kun je die opsturen naar de Klachtencommissie. Hier staat hoe dat gaat.

De klachtenfunctionaris of de cli├źntenvertrouwenspersoon kunnen je helpen als je je klacht naar de Klachtencommissie wilt  sturen. Je schrijft dan je klacht op en stuurt deze naar:

Klachtencommissie Gemiva-SVG Groep
t.a.v. de heer mr. J.M. van Stel
Postbus 604
2800 AP Gouda
Mail: klachtencommissie@gemiva-svg.nl

De Klachtencommissie bestaat uit 5 mensen. De commissie is onpartijdig. De leden van de commissie proberen een eerlijk besluit te nemen. Een besluit dat eerlijk is voor jou en voor de mensen over wie je klaagt.

Hoe gaat dat?

Eerst krijg je een brief dat je klacht ontvangen is. Dit kan 5 werkdagen duren. Meestal nodigt de commissie je uit voor een gesprek. Je kunt dan over je klacht vertellen. Ook de mensen over wie je klaagt mogen hun verhaal vertellen. Na uiterlijk 6 weken zegt de Klachtencommissie wat er moet gebeuren. De Klachtencommissie vertelt dit in een brief aan de Raad van Bestuur. Jij krijgt deze brief ook. De Raad van Bestuur gaat dan jouw klacht bespreken. Dit kan 4 weken duren. Als de Klachtencommissie vindt dat je gelijk hebt, dan moet Gemiva-SVG Groep doen wat de commissie zegt.
 

Niet ontvankelijk

De klachtencommissie kan besluiten dat ze jouw klacht niet mag behandelen. Formeel heet het dan dat je 'niet ontvankelijk' bent met je klacht. Dat is bijvoorbeeld als je klacht niet (alleen) over jezelf gaat, maar (ook) over de ervaringen van anderen. Als je een klacht hebt over het beleid van de Gemiva-SVG Groep dan ga je niet naar de klachtencommissie, maar naar de medezeggenschap. De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt of je ontvankelijk bent met je klacht. Uiteraard krijg je daar ook bericht over.