Als je een klacht hebt, kun je die melden bij de Klachtencommissie.

De klachtenfunctionaris of de cli├źntenvertrouwenspersoon kunnen je hierbij helpen. Je schrijft je klacht op en stuurt deze per post of per e-mail naar:

Klachtencommissie Gemiva-SVG Groep
t.a.v. de heer mr. J.M. van Stel
Postbus 604
2800 AP Gouda
E-mail: klachtencommissie@gemiva-svg.nl


Hoe behandelen we jouw klacht?

De Klachtencommissie bestaat uit 5 mensen. Deze commissie is onpartijdig. Eerst krijg je een brief dat je klacht ontvangen is. De Klachtencommissie bespreekt of jouw klacht behandeld kan worden.

Het kan zijn dat de Klachtencommissie jouw klacht niet kan behandelen. Met een moeilijk woord is jouw klacht dan ‘niet ontvankelijk’. Dat is bijvoorbeeld als je klacht niet (alleen) over jezelf gaat, maar (ook) over de ervaringen van anderen. Als we jouw klacht niet kunnen behandelen, dan krijg je bericht van de Klachtencommissie. 

In gesprek over jouw klacht

Als we jouw klacht wel kunnen behandelen, volgt er een zitting. Dit betekent dat je in een gesprek over je klacht kan vertellen. Ook de mensen over wie je klaagt mogen hun verhaal vertellen. De Klachtencommissie bespreekt dan wat zij vindt van deze klacht en schrijft een advies.

Advies van Klachtencommissie naar Raad van Bestuur

Dit advies gaat in een brief naar de Raad van Bestuur. Jij krijgt deze brief ook. De Raad van Bestuur gaat dan het advies van de Klachtencommissie bespreken. Binnen 6 weken laat de Raad van Bestuur jou weten welke stappen zij gaan zetten om de klacht op te lossen.