Met ingang van 1 juli 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) van kracht geworden. Deze wet volgt de oude WMCZ uit 1996 op.

De nieuwe wet - WMCZ 2018 - geeft raden nog meer rechten. Zo versterkt deze wet de positie van de raden en geeft ze hen een nog betere stem in de organisatie.

De belangrijkste veranderingen in deze wet op een rij:
 
 • Medezeggenschapsraden op alle locaties. (waar mogelijk bestaat de raad uit cliënten)
 • Er is recht op inspraak door alle cliënten van de locatie. (naast de medezeggenschapsraad)
 • De manager moet tijdig advies of instemming vragen aan de raad over veranderingen in de locatie, de regio of het algemene beleid.
 • De manager moet dan ook op tijd informatie geven aan de raad over deze voorgenomen veranderingen.
 • De raad heeft over bepaalde onderwerpen instemmingsrecht gekregen in plaats van verzwaard adviesrecht.
 • De raad die bestaat uit cliënten heeft recht op een onafhankelijke ondersteuner.
 • De raad heeft ook instemmingsrecht bij het aanstellen van een ondersteuner.
 • De raad heeft recht op de mogelijkheid voor scholing van de raad.
 • Gemiva-SVG Groep stelt ieder jaar geld voor de raad beschikbaar.
 • Vacatures in de raad moeten openbaar zijn.
 • De raad heeft recht op hulp van de organisatie bij het doen van onderzoek onder de achterban.
 • De raad moet het contact met de achterban goed neerzetten.
 • De organisatie kan ingrijpen als de raad niet goed functioneert.
 • Er is toezicht door de inspectie op de medezeggenschap binnen de locatie/organisatie.

Overzicht rechten

Vragen?

Neem bij vragen over deze wet contact op met Ingrid Faber,
functionaris medezeggenschap, via e-mail ingrid.faber@gemiva-svg.nl
of bel met 06-463 24 401.

Lees hieronder meer

• WMCZ 2018 wettekst
• Brochure voorbeeld medezeggenschapsregeling WMCZ 2018 (Kans Plus/ Vraag Raak) 
• LSR Brochure over de WMCZ 2018
• Handreiking inspraak van Vilans