Met ingang van 1 juli 2020 geldt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018).

Deze wet geeft raden meer rechten. De wet versterkt de positie van de raden. En geeft de raden een nog betere stem in de organisatie.

Overzicht rechten

Vragen?

Neem bij vragen over deze wet contact op met Ingrid Faber,
functionaris medezeggenschap, via e-mail ingrid.faber@gemiva-svg.nl
of bel met 06-463 24 401.

Lees hieronder meer

• WMCZ 2018 wettekst
• LSR Brochure over de WMCZ 2018
• Handreiking inspraak van Vilans