Ben je niet tevreden? Wil je daarvoor hulp, maar niet van een medewerker van de Gemiva-SVG Groep? Er is ook een onafhankelijke cliëntondersteuner.

De onafhankelijke cliëntondersteuner is iemand die niet bij de Gemiva-SVG Groep werkt. Die ondersteuning is gratis. Je kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen over bijvoorbeeld:
  • Het zorgaanbod in de regio, cliëntrechten en wachtlijsten
  • De keuze voor een zorgaanbieder;
  • De invulling van de zorg;
  • Het ondersteuningsplan;
  • Bemiddeling tussen jou en een zorgaanbieder.

Waar kun je terecht?

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg? Dan kun je onafhankelijke ondersteuning vragen bij: Krijg je ondersteuning via de Wmo of de Jeugdwet? Dan kun je bij je gemeente terecht.
(Ouders van) kinderen en jongeren kunnen ook hulp vragen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is te bereiken via telefoon 088 555 10 00. Meer informatie is te vinden op www.akj.nl.