De Gemiva-SVG Groep verleent jou zorg. De kosten daarvan worden betaald uit de Wmo, Wlz of de Jeugdwet. Je betaalt voor zorg vanuit de Wmo en de Wlz een eigen bijdrage. Voor de Jeugdwet is er geen eigen bijdrage.

Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage gaat buiten de Gemiva-SVG Groep om. Eigen bijdrage betekent dat je zelf ook geld betaalt. Dit geld wordt dan niet door de overheid betaald. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is hiervoor verantwoordelijk.

Wil je meer weten over de eigen bijdrage? Kijk dan op de website van het Centraal Administratie Kantoor. Je kunt ook een brochure aanvragen via het gratis telefoonnummer 0800 0087.