De afspraken die we aan het begin van onze samenwerking met jou als vrijwilliger maken, leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers.

Bekijk een voorbeeld van deze samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers.

Je hebt bij Gemiva een vaste contactpersoon die je inwerkt en begeleidt. Je kunt bij hem of haar terecht bij vragen, problemen of onduidelijkheden. Je vaste contactpersoon zal ook zelf contact met je opnemen om te horen hoe het gaat.

Als je scholing nodig hebt om je vrijwilligerswerk goed te kunnen doen, kun je dit bespreken met je vaste contactpersoon. Hij of zij gaat dan na hoe we tegemoet kunnen komen aan jouw vraag.

Gaat er iets niet goed? Bespreek dit dan met je contactpersoon. Wij horen het graag als wij dingen beter of anders kunnen doen. Omgekeerd kun je er op rekenen dat wij het eerlijk met jou bespreken als we zien dat iets niet goed gaat.