Project
Omdat het project financieel niet haalbaar blijkt. Bij de start van het project stelde de Raad van Bestuur twee voorwaarden voor het realiseren van het bijzondere gebouw: 
  • We kunnen het activiteitencentrum bouwen voor 10 miljoen euro, het budget dat volgens de berekeningen van 2016 nodig zou zijn. 
  • Omdat hiervoor uit het reguliere budget 8 miljoen euro beschikbaar is, verwerven we via fondsenwerving en sponsoring 2 miljoen euro aanvullende financiering.

Inmiddels is door de inzet en de betrokkenheid van velen 1,3 miljoen van die 2 miljoen euro binnen of toegezegd. Dat is heel veel geld, maar niet genoeg om te kunnen zeggen dat we er bijna zijn. Bovendien hebben wij door de coronaperiode beperkte mogelijkheden om met partners sponsoractiviteiten te organiseren. 
Daarnaast bleek bij de laatste calculaties in april 2020 dat de bouw zeker 12,8 miljoen zal kosten. Samen betekent dit een tekort op de begroting van 3,5 miljoen euro. Daardoor vinden wij het stoppen van het project de enige verantwoorde beslissing.
Inhoudelijk spreekt de visie van Hundertwasser ons erg aan. Zijn gebouwen zijn mens- en milieuvriendelijk en voelen aan als een ’warme jas’. Van zijn sprookjesachtige architectuur word je bijna vanzelfsprekend blij. Deze eigenschappen hebben een positief effect op het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. Dat bleek ook toen we in 2016 met enkele Swetterhage-bewoners op bezoek gingen bij Ronald McDonald Kindervallei, het Hundertwassergebouw in Valkenburg (Limburg). Hier hebben we de positieve effecten van een Hundertwassergebouw aan den lijve ondervonden.
We zorgen de komende tijd voor een goede afronding. Daarbij hoort dat fondsen, sponsors en donateurs die al een bijdrage hebben gestort hun geld terugontvangen. Waar dat praktisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij opbrengsten uit acties, gaan we in gesprek met de initiatiefnemers over een alternatieve besteding die ten goede komt aan de bewoners van Swetterhage.
Waar mogelijk hebben we de betrokken fondsen, bedrijven en particulieren persoonlijk op de hoogte gebracht. Donateurs van wie we contactgegevens hebben, ontvangen een bericht per mail of brief. 
Donateurs van wie we alleen een bankrekeningnummer hebben, krijgen hun geld terug met in de omschrijving een verwijzing naar een webpagina waar mensen terecht kunnen voor een toelichting. 
Medewerkers hebben wij via onze interne kanalen geïnformeerd. Cliënten informeren we via onze medewerkers, en waar dit zinvol is krijgen zij een brief, net als de ouders/verwanten van de cliënten. 
We gaan met hen in gesprek over een alternatieve besteding die ten goede komt aan de bewoners van Swetterhage.
We hebben gezien met hoeveel kracht en enthousiasme alle betrokkenen hebben gewerkt om deze droom te realiseren. En hoeveel we samen kunnen bereiken. Het is ook mooi om te zien hoe cliënten hebben bijgedragen. Dan is het pijnlijk te moeten vaststellen dat het uiteindelijk te hoog gegrepen blijkt. Deze ervaring maakt ons voorzichtiger, al zullen we dromen blijven najagen in het belang van een zo goed mogelijk leven voor onze cliënten. 
Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de volgende contactpersonen:
Bouwkosten / begroting
We hebben in 2016 uitgerekend wat een gewoon dagbestedingsgebouw voor 120 cliënten zou gaan kosten. Met het bouwen daarvan hebben we behoorlijk wat ervaring. Vervolgens hebben we inschattingen gemaakt van de meerkosten voor een Hundertwassergebouw. Dit deden we op basis van gesprekken met architecten en bouwkundige bureaus die ervaring hebben met het neerzetten van soortelijke bijzondere gebouwen. We hadden op dat moment dus nog geen uitgewerkte bouwtekeningen en bouwbestek. Met de kennis van nu weten we dat de ramingen van 2016 te rooskleurig waren. 

Als je aan een dergelijk project begint, kun je niet vooraf alle risico’s inschatten. Daar waren we ons van bewust en daarom hebben we onszelf vooraf ook twee duidelijke voorwaarden gesteld. We geloofden echt in het project, wilden het graag, maar niet voor een onverantwoorde prijs.
Ja. Je begint met een schetsontwerp op basis waarvan je de eerste berekeningen maakt. Daarna gaat de architect aan het werk en kom je tot de gedetailleerde tekeningen en een bouwbestek. Op basis daarvan kun je pas een betere calculatie maken en het werk aanbesteden. Dan moet uit die aanbesteding blijken of er een aannemer is die het gebouw voor het budget wil bouwen. 
In de afgelopen jaren is bouwen inderdaad duurder geworden. Daarnaast hebben we de bouwkosten op basis van het schetsontwerp te laag ingeschat. Op basis van de bouwtekeningen en de bestekken die we later in het proces hebben laten maken, kun je een veel nauwkeuriger calculatie van de totale bouwkosten maken. Die vallen dus hoger uit dan we destijds hadden ingeschat.
In juli 2019 kregen we de eerste berekening van de kosten. Die was boven het budget. Daarop zijn we aan de slag gegaan om het ontwerp aan te passen. De laatste berekening ontvingen we in april 2020.
 
Nee, want die lagen toen vanwege de coronacrisis al stil.
 
Op dat moment hadden we nog goede hoop dat we met het aanpassen van het ontwerp in de buurt van de 10 miljoen zouden komen. Was dat niet zo, dan hadden we op dat moment natuurlijk gestopt. 
Nee. De Raad van Bestuur geloofde breed in dit plan. We droegen het gezamenlijk.
 
We denken dat we dit goed gedaan hebben. We hadden een doortimmerd plan met verschillende vormen van fondsenwerving, waarmee we het budget dachten binnen te halen. Er is 1,3 miljoen euro binnen of toegezegd. Dat is een enorme prestatie waar we alle betrokkenen heel dankbaar voor zijn. 
Dan hadden we daar serieus over nagedacht. Bij die afweging zouden we wel het onzekerder economisch perspectief vanwege de coronacrisis meegenomen hebben.  
Nee. Onze reserves zijn bedoeld om continuïteit van zorg te waarborgen in onvoorziene omstandigheden, niet voor het aanvullen van het tekort op dit bouwbudget. 
Nieuw dagbestedingsgebouw Swetterhage
We zijn helemaal voor dit project gegaan en hebben in de tussentijd geen andere plannen laten ontwikkelen.
De filosofie en sfeer die je ziet terugkomen in een gebouw van Hundertwasser kun je niet op een andere manier benaderen. Bovendien hebben we te maken met auteursrechten. We kunnen niet ‘zomaar’ wat Hundertwasser-elementen gebruiken in een ander gebouw.
 
We gaan nu ons programma van eisen waar nodig actualiseren. Vervolgens moeten we ontwerpen laten maken, aanbesteden en vergunningen aanvragen. Daarna volgt het daadwerkelijke bouwproces. We denken dat dit ongeveer drie jaar zal duren.
 
Zij hebben nu dagbesteding in tijdelijke huisvesting op het terrein van Swetterhage: Westeinder en Het Eiland. Deze gebouwen zijn in prima staat om nog voor een langere tijd te gebruiken.