Hieronder een overzicht van de kerncijfers van Gemiva. Benieuwd naar meer details? Kijk dan in onze jaarverslagen (zie link onderaan pagina).

Cliënten

Per 31 december 2021 staan 5177 mensen ingeschreven als cliënt van Gemiva.1494 van hen wonen in onze woonlocaties, 3259 mensen maken gebruik van onze mogelijkheden voor dagbesteding, 124 kinderen en volwassenen logeren in één van onze locaties en 1917 cliënten krijgen ambulante ondersteuning.

Werkgebieden

 • Zuid-Holland Noord
 • Midden-Holland
 • Delft Westland Oostland
 • Nieuwe Waterweg Noord
 • Haaglanden
 • Rotterdam
 • Waardenland
 • Zuid-Hollandse Eilanden

Personeelsbezetting

Op 31 december 2021 heeft Gemiva 3453 (2436 fte) betaalde medewerkers in dienst. We hebben dan rond de 1450 vrijwilligers.

Verzuim

Gemiva heeft in 2021 een verzuim van 6,89%.

Medewerkerstevredenheid

7,7 (meting eind 2019)

Financiën

 • Bedrijfsopbrengsten: 203,5 miljoen euro
 • Balanstotaal: 209,8 miljoen euro
 • Resultaat: 4,9 miljoen euro

Nummers

 • Gemiva staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 41174469.
 • Het rekeningnummer bij de ABN-AMRO is NL70ABNA0235600369
 • Het BTW-nummer is NL806098351B01
Kijk voor meer details in ons jaarverslag.