Hoeveel mensen zijn er ingeschreven als cliënt bij de Gemiva-SVG Groep, wat zijn onze werkgebieden, hoeveel medewerkers hebben we en wat is ons kvk-nummer? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen, vind je op deze pagina.

Cliënten

Per 31 december 2017 staan 4800 mensen ingeschreven als cliënt van de Gemiva-SVG Groep. 1460 van hen wonen in onze woonlocaties. 4500 kinderen en volwassenen maken gebruik van onze mogelijkheden voor dagbesteding of ambulante zorg.

Werkgebieden

 • Zuid-Holland Noord
 • Midden-Holland
 • Delft Westland Oostland
 • Nieuwe Waterweg Noord
 • Haaglanden
 • Rotterdam
 • Waardenland
 • Zuid-Hollandse Eilanden

Personeelsbezetting

Op 31 december 2017 heeft de Gemiva-SVG Groep 3000 (2200 fte) betaalde medewerkers in dienst. We hebben dan rond de 1700 vrijwilligers.

Verzuim

Gemiva-SVG Groep heeft in 2017 een verzuim van 5,33 %.

Medewerkerstevredenheid

7,5 (meting eind 2016)

Financiën (2017)

 • Bedrijfsopbrengsten: 167,5 miljoen euro
 • Balanstotaal 2016: 184,5 miljoen euro
 • Positief saldo: 4,2 miljoen euro

Nummers

 • De Gemiva-SVG Groep staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 41174469.
 • Het rekeningnummer bij de ABN-AMRO is NL70ABNA0235600369
 • Het BTW-nummer is 8060.98.351.B01.
Kijk voor meer details in ons jaarverslag.