Hieronder een overzicht van de kerncijfers van de Gemiva-SVG Groep. Benieuwd naar meer details? Kijk dan in onze jaarverslagen (zie link onderaan pagina).

Cliënten

Per 31 december 2018 staan 5126 mensen ingeschreven als cliënt van de Gemiva-SVG Groep (856 kinderen, 4270 volwassenen). 1487 van hen wonen in onze woonlocaties, 3324 mensen maken gebruik van onze mogelijkheden voor dagbesteding, 130 kinderen en volwassenen logeren in één van onze locaties en 1600 cliënten krijgen ambulante ondersteuning,

Werkgebieden

 • Zuid-Holland Noord
 • Midden-Holland
 • Delft Westland Oostland
 • Nieuwe Waterweg Noord
 • Haaglanden
 • Rotterdam
 • Waardenland
 • Zuid-Hollandse Eilanden

Personeelsbezetting

Op 31 december 2018 heeft de Gemiva-SVG Groep 3402 (2294 fte) betaalde medewerkers in dienst. We hebben dan rond de 1700 vrijwilligers.

Verzuim

Gemiva-SVG Groep heeft in 2018 een verzuim van 5,8 %.

Medewerkerstevredenheid

7,5 (meting eind 2016)

Financiën

 • Bedrijfsopbrengsten: 171,6 miljoen euro
 • Balanstotaal: 191,7 miljoen euro
 • Resultaat: 1,9 miljoen euro

Nummers

 • De Gemiva-SVG Groep staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 41174469.
 • Het rekeningnummer bij de ABN-AMRO is NL70ABNA0235600369
 • Het BTW-nummer is 8060.98.351.B01.
Kijk voor meer details in ons jaarverslag.