Wanneer je vrijwilligerswerk doet bij Gemiva kan je een reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding krijgen. Ook is een belastingvrije vrijwilligersvergoeding mogelijk, al geven we die niet standaard aan alle vrijwilligers. De locatiemanager bepaalt wanneer een vrijwilliger zo’n vergoeding kan krijgen. De maximale vergoeding is € 1.700,- per jaar. Daarnaast hebben we twee verzekeringen voor vrijwilligers en kun je een account aanmaken op onze website.

Vergoedingen

Reiskostenvergoeding

Je kunt reiskosten die je maakt bij ons declareren. We vergoeden op dit moment 28 cent per kilometer (dat tarief wordt elk halfjaar bijgesteld in lijn met de brandstofprijs) of de OV-kosten die je gemaakt hebt.
Je kunt declareren met het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties. Stuur het declaratieformulier per mail naar: of per post naar:
Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG  GOUDA
of
Postbus 604
2800 AP  GOUDA
Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.

Onkostenvergoeding

Je kunt ook je onkosten die je voor je vrijwilligerswerk maakt declareren. Overleg met je vaste contactpersoon voordat je de onkosten gaat maken.
Je kunt het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties gebruiken. Stuur het declaratieformulier per mail naar: of per post naar:
Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG  GOUDA
of
Postbus 604
2800 AP  GOUDA
Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.

Bezoekvrijwilliger

Ben je bezoekvrijwilliger? Dan kun je een vergoeding voor reiskosten ontvangen wanneer de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger dit goedkeurt. Een dergelijke vergoeding komt ten laste van de cliënt.
Je kunt hiervoor het declaratieformulier reis- en overige kosten voor vrijwilligers en externe personen of instanties gebruiken. Je kunt reiskosten dus alleen op deze manier declareren als dit met de bewoner of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger is afgesproken. Op het formulier moet ook het cliënt-nummer van de cliënt uit Ons Dossier worden ingevuld. Dit nummer kun je navragen bij je vaste contactpersoon. Stuur het declaratieformulier per mail naar: of per post naar:
Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. team crediteurenadministratie
Bleulandweg 1b
2803 HG  GOUDA
of
Postbus 604
2800 AP  GOUDA
Je kunt het ook inleveren bij je vaste contactpersoon.


Vrijwilligersvergoeding

  • Vrijwilliger is met de locatiemanager overeengekomen dat hij/zij voor zijn/haar inzet per uur een vergoeding ontvangt. En is 21 jaar of ouder.
  • Vrijwilliger krijgt in 2022 een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, met een maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar.
    Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet. (dus inclusief reis- en/ of onkostenvergoeding)
  • Vrijwilliger is met de locatiemanager overeengekomen voor zijn/haar inzet per uur een vergoeding ontvangt. En is jonger dan 21 jaar. 
    Vrijwilliger krijgt in 2020 een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, met een maximum van € 170 per maand en € 1.700 per jaar.
    Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor zijn/haar inzet. (dus inclusief reis- en/ of onkostenvergoeding)
  • Als vrijwilliger een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet  en naast een bijstandsuitkering  ook een vergoeding voor vrijwilligerswerk krijgt?  Dan verandert de hoogte van zijn/haar uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding in 2020 niet hoger is dan € 170 per maand en € 1.700 per jaar.

Verzekeringen

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en een (aanvullende) ongevallenverzekering voor je afgesloten. Deze verzekeringen gelden voor de tijden dat je vrijwilligerswerk doet voor Gemiva.