Het is prettig als je geldzaken goed op orde zijn. En je hier een duidelijk zicht op hebt. In sommige gevallen wil of kun je dit zelf niet goed regelen. Dan kun je gebruikmaken van de diensten van SBBG (Stichting Beheer Bewonersgelden) van de Gemiva-SVG Groep. Deze ondersteuning wordt niet vergoed uit de Wlz of de Wmo.