Klik voor een folder of een website over de klachtenregeling op een van de onderstaande links Er zijn ook websites waar informatie te vinden is over klachten.

In deze folders kun je nog meer lezen over klachten en hoe dat gaat.

Websites

Klokkenluidersregeling

Als je vindt dat wij een fout maken, willen wij graag dat je dit met ons bespreekt. Je kan daarvoor terecht bij een leidinggevende, onze klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Door goed te reageren op signalen, willen we voorkomen dat je het nodig vindt de noodklok te luiden. Wil je dat toch doen? Dat kan via onze klokkenluidersregeling.