Op deze pagina vind je onze statuten.  We hebben ook ons bestuursreglement opgenomen (versie 13 maart 2017). Daarnaast tref je het beleidsdocument aan waarin wij ons belanghebbendenbeleid uiteenzetten.

Jaarverslag

Over de toepassing van de Zorgbrede Governance Code (ZGC) en de genoemde reglementen en beleidsdocumentatie doen wij jaarlijks verslag in ons Jaarverslag. Daarin vind je ook de namen en functies van onze toezichthouders en bestuurders en de door hen uitgeoefende (en door de Raad van Toezicht geaccordeerde) nevenfuncties.

Onkosten bestuurders

Jaarlijks publiceren we een overzicht met de declaratie, kosten en onkosten van de Raad van Bestuur. Niet omdat het verplicht is, maar om tegemoet te komen aan vragen die we hierover krijgen, bijvoorbeeld van media.

Vragen

Roepen bovenstaande documenten vragen op, dan stellen we het op prijs als je die aan ons stelt. Je kunt dat doen door een mail te sturen naar secretariaat@gemiva-svg.nl.