Gemiva heeft een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Deze raad overlegt met de Raad van Bestuur.

Er zitten momenteel ongeveer 10 mensen in deze raad. De raad bestaat uit cliënten en verwanten. Zij komen op voor de belangen van alle cliënten van Gemiva. Ook is er een 'open stoel' waar steeds een wisselend persoon op plaats kan nemen. Deze persoon kan dan als 'gast' bijdragen aan de vergadering. Onderwerpen die de CMR bespreekt, gaan over beleid en nieuwe ontwikkelingen.

Lees hier meer over de visie van de CMR in begrijpelijke taal

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Corrie Peters-van den Heuvel, Ambtelijk secretaris van de CMR via e-mail cmr@gemiva-svg.nl of telefoon
06 - 271 10 69 39. 

Hieronder de agenda's en de verslagen van de vergaderingen.
En we zoeken een nieuw CMR-lid!

CMR vergaderingen

CMR leden vacature cliënten