Gemiva verzorgt verschillende diensten voor mensen die hier wonen of logeren. Een aantal daarvan wordt betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Andere diensten betaal je zelf. Soms kan je dat terug vragen bij je zorgverzekering. Of aanvragen bij de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wie betaalt welke kosten?

Voor cliënten van woonlocaties is een overzicht gemaakt. Daarin staan kosten die wel en niet worden betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Je vindt dit overzicht via onderstaande links: Over dit onderwerp schreven wij ook een: 
notitie met antwoorden op de meest gestelde vragen.