De aanleiding voor het project is tweeledig. We hebben de afgelopen jaren kennisgemaakt met het gedachtengoed over ‘positieve gezondheid’. We zien dat deze brede kijk op gezondheid helpt om goede gesprekken over werkplezier, gezondheid en inzetbaarheid te hebben.


Tegelijkertijd zien we ons verzuim stijgen en willen we met medewerkers op zoek naar hoe we hier iets aan kunnen doen. Niet op een manier die van bovenaf wordt opgelegd en geregisseerd, maar stap voor stap, bottom-up en oplossingsgericht: wat werkt?