De Stichting Zakenvrienden van Gemiva is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder meer dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Over de belastingtechnische aspecten kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen: www.belastingdienst.nl > zoekterm ANBI.

Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s de volgende gegevens openbaar maken via een internetsite.

Naam

Stichting Zakenvrienden van Gemiva

RSIN/Fiscaal nummer
804730143

Contactgegevens
Gemiva
Postbus 604, 2800 AP Gouda (postadres)
Bleulandweg 1b, 2803 HG Gouda (bezoekadres)
zakenvrienden@gemiva-svg.nl
www.gemiva-svg.nl/zakenvrienden

Bestuurssamenstelling
De heer E. den Hartog  voorzitter 
De heer W. Weller   secretaris
De heer P. ten Dijke   penningmeester
De heer M. Deurloo, lid
Mevrouw D. Visser   coördinator

Beleidsplan

Zie ons jaarverslag.

Beloningsbeleid

Niet van toepassing.

Doelstelling

De Stichting Zakenvrienden van Gemiva heeft ten doel het financieel ondersteunen van de doelstelling van Gemiva, speciaal met betrekking tot die activiteiten waarvan de kosten niet uit de normale financieringsbronnen bestreden kunnen worden. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het opwekken van belangstelling voor en het verbreiden van kennis over het werk van Gemiva.

Verslag van activiteiten

Onderstaand onze meest recente jaarrekeningen.