De Gemiva-SVG Groep is aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Daar kun je terecht als je een klacht hebt.

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is een landelijke onafhankelijke commissie. Je moet eerst onze eigen klachtenfunctionaris of klachtencommissie inschakelen. Je kunt dan proberen om de klacht binnen de Gemiva-SVG Groep op te lossen. Lukt dat niet? Dan kun je naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Het adres van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

Bekijk voor meer informatie het reglement van de Geschillencommissie. Daarin lees je bijvoorbeeld hoe je klacht wordt behandeld en dat je € 52,50 aan klachtengeld moet betalen.