Hier kun je alles lezen over vervoer. Het vervoer van huis naar het activiteitencentrum bijvoorbeeld.

Groepsvervoer

Heb jij of je familielid een vervoersindicatie? Dan kun je gebruik maken groepsvervoer. Dan deel je het vervoer met andere mensen. Dat gaat van en naar een activiteitencentrum of kinderdagcentrum. Wij organiseren dat groepsvervoer. Daar huren wij vervoersbedrijven voor in. De kosten worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vergoeding reizen op eigen gelegenheid

Heb je een vervoersindicatie, maar wil je geen gebruik maken van groepsvervoer? Dan heb je recht op een vergoeding in de vervoerskosten. Kies je daarvoor? Dan schrijven we dat in het ondersteuningsplan. We leggen vast dat je de verantwoordelijkheid neemt voor zelfstandig reizen. We hebben afspraken over de hoogte van die tegemoetkoming.

Lees meer over vervoerskosten.