Irene werkt als gedragsdeskundig bij verschillende woonlocaties en dagbestedingslocaties.

"Je doet het echt met elkaar. Dit sluit aan bij de visie van Gemiva; ‘Samen maken we het verschil’."

Ik ben destijds tijdens mijn HBO-studie terecht gekomen als stagiaire op een KDC. Daar is mijn liefde voor de gehandicaptenzorg ontstaan. Later ben ik verder gaan studeren, heb ik mijn master Orthopedagogiek behaald en ben ik gaan werken als gedragsdeskundige. Ik ben altijd bij Gemiva gebleven en werk er nog steeds met veel plezier.

Als gedragsdeskundige ben ik verbonden aan verschillende locaties. Zowel woonlocaties als dagbestedingslocaties. Ik heb daarom ook te maken met verschillende doelgroepen wat het werk divers maakt. Het leuke aan mijn werk vind ik dat het elke dag anders is. Je hebt veel verschillende taken, maar ik zal in het kort proberen uit te leggen wat mijn werk inhoudt. 

Cliënten kennen beperkingen die vaak meervoudig zijn. Daarbij is er sprake van een wisselwerking tussen lichamelijke, psychische en sociale factoren. Als gedragsdeskundige adviseer ik bij verschillende vragen die kunnen spelen bij de cliënten of zijn/haar omgeving. Om tot een advies te komen is het nodig om te werken aan de beeldvorming rondom de cliënt. Dat kan door middel van diagnostisch onderzoek, observatie of gesprekken met begeleiding en verwanten. Als gedragsdeskundige lever je ook een bijdrage aan het begeleidings- en/of behandelplan. Je werkt nauw samen met de cliënt, (persoonlijk)begeleiders, locatiemanagers en verwanten. Zo nodig werk je ook samen met andere disciplines zoals een AVG-arts, fysiotherapeut of logopedist. Met elkaar leg je als het ware een puzzel met als doel de kwaliteit van de zorg en daarmee de kwaliteit van het leven van de cliënt te verbeteren. Je doet het echt met elkaar. Dit sluit aan bij de visie van Gemiva; ‘Samen maken we het verschil’. 

Elke vraag/situatie is weer anders en dat maakt het werk zo leuk en uitdagend.