Cygnus is een activiteitencentrum voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Cygnus bevindt zich samen met woonlocatie Aves in gebouw Avesstaete in Den Haag Ypenburg. Een deel van de cliënten die het activiteitencentrum bezoekt, woont in één van de appartementen van Aves. Het programma van Cygnus biedt verschillende activiteiten, van ontspanning tot en met arbeidsmatig werk bij De Printerij.

Voor wie?

Activiteitencentrum Cygnus richt zich op mensen met een beperking, die door de gevolgen hiervan niet (meer) in staat zijn om (betaald) werk te verrichten. De dagbesteding die Cygnus biedt, is dan een goed alternatief. Het programma komt tot stand in samenspraak met de cliënten.
Er zijn activiteiten als werken met keramiek, koken, werken aan je conditie. Tevens is er ruimte voor eigen initiatieven en vragen voor ondersteuning bij persoonlijke items (bijvoorbeeld op de computer of bij het bewegen). Het programma wordt aangevuld met workshops van een aantal weken (toneel, muziek, bowlen, etc). Tevens bieden we de mogelijkheid om onder begeleiding gebruik te maken van het nabij gelegen Hofbad voor een middag zwemmen.

Begeleiding

De cliënten krijgen bij de activiteiten ondersteuning van vaste begeleiders. Het team wordt aangevuld met leerlingen en stagiaires. Waar nodig kunnen medewerkers een gedragskundige raadplegen die aan de locatie verbonden is. Tevens maakt de Gemiva-SVG Groep dankbaar gebruik van de inzet van vrijwilligers. Zij geven individuele aandacht aan cliënten, helpen hen bij het aanleren van bepaalde vaardigheden en/of kunnen met hen aparte activiteiten ondernemen.

Het gebouw en de omgeving

Activiteitencentrum Cygnus ligt in de nieuwe wijk Ypenburg aan de Knobbelzwaansingel in Den Haag. Tevens huurt de Gemiva-SVG Groep 21 woningen schuin boven Cygnus voor 24-uurs zorg aan mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. In het activiteitencentrum zijn diverse specifieke ruimtes (computer, fitness, keramiek, keuken) en een multifunctionele ruimte waar gezamenlijke activiteiten kunnen worden ondernomen.

Computer-website_019.jpg