Het coronavirus blijft vragen om onze alertheid en inzet om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid en het advies van onze branchevereniging. We streven ernaar de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk door te laten gaan.

Algemene maatregelen 

 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen via de GGD (PCR-test, zelftest is niet voldoende bij klachten).
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Geef elkaar geen hand, groet elkaar op een andere manier.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht (ventileer).
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Werk thuis als het kan, op kantoor als het nodig is.

Preventief gebruik mondkapjes

Medewerkers van de Gemiva-SVG Groep dragen een medisch mondkapje bij zorg binnen de 1,5 meter. 
Ook bezoek van cliënten vragen we om een mondkapje te dragen wanneer ze geen 1,5 meter afstand kunnen houden tot hun kind of verwant.

Vervoer

In het groepsvervoer kunnen we alle plaatsen van een voertuig gebruiken. Reizigers dragen een medisch mondkapje, tenzij dit onmogelijk is.

Uitstapjes

Uitstapjes met en voor cliënten kunnen als het medewerkersrooster dit toelaat. Heeft (nog) niet iedereen een coronatoegangsbewijs? Houd daar dan bij het bepalen van de locatie rekening mee.

Bezoek aan en vanuit woonlocaties

Bezoek is welkom. Er is op dit moment een beperking van de hoeveelheid bezoekers die je thuis mag ontvangen, namelijk een maximum van 4 personen per dag. Dat geldt ook voor de mensen die in onze woonlocaties wonen. We vragen bezoek om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden van hun kind/verwant. 
Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek verantwoord plaats te laten vinden.

Kinderdagcentra, naschoolse opvang, buitenschoolse opvang

Onze kinderdagcentra zijn open. Ook bieden we buitenschoolse opvang en naschoolse opvang voor alle kinderen die daar normaal gebruik van maken. We blijven nog terughoudend met het verwelkomen van ouders/vertegenwoordigers en andere bezoekers in onze gebouwen. Klik op onderstaande link voor meer details over o.a. de thuisblijfregels.

Dagbesteding volwassenen (zowel voor mensen met een verstandelijke handicap als mensen met een lichamelijke handicap)

Onze activiteitencentra zijn open. We houden 1,5 meter afstand en dragen een mondkapje als dat niet mogelijk is. We blijven in de activiteitencentra nog terughoudend met het verwelkomen van ouders/vertegenwoordigers en andere bezoekers in onze gebouwen.

Klik op onderstaande link voor meer details over o.a. de thuisblijfregels. 

Horeca, winkels en kinderboerderijen

Onze dagbestedingslocaties met een horeca- of winkelfunctie en onze kinderboerderijen zijn open.
Onze openbare horecalocaties werken met de coronacheck-app en kunnen daardoor alle plaatsen in de lunchroom/restaurant gebruiken.
In onze winkels is het dragen van een mondkapje verplicht. 

Logeerhuizen/deeltijd wonen

Onze locaties voor logeren en deeltijd wonen zijn open. Klik op onderstaande link voor meer details over o.a. de thuisblijfregels.  

Ambulante dienst

Medewerkers van de ambulante dienst komen bij cliënten thuis, behalve als de cliënt, een huisgenoot of medewerker ziekteverschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Of als iemand in het huishouden corona heeft. Dan zoeken we naar mogelijkheden om telefonisch of via beeldbellen te ondersteunen.

Buitenlandse vakanties

Voor cliënten die buitenlandse reizen willen maken, gelden dezelfde regels als voor alle andere Nederlanders. Wij volgen daarvoor de richtlijnen van de overheid. Deze vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl.
Gaat u op reis naar een gebied dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op dat moment afraadt (oranje of rood)? Wilt u dit dan laten weten aan uw persoonlijk begeleider? We kunnen dan afspraken maken over een eventuele quarantaine bij terugkomst, afhankelijk van het beleid op dat moment.

Thuis werken

Onze medewerkers met een kantoorfunctie werken zo veel mogelijk thuis. Medewerkers geven hier in overleg met hun leidinggevende invulling aan.

Bijeenkomsten, cursussen en vergaderingen

Lukt het een bijeenkomst digitaal te organiseren, dan heeft dat de voorkeur. Is dit niet mogelijk of wenselijk, dan kunnen vergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor het primair proces fysiek doorgaan, met inachtneming van de algemene maatregelen. Ook houden we voor de bezetting van ruimtes nog even de 1,5 meter aan als  uitgangspunt.  

Voor het gebruik van vergaderruimtes geldt:

 • Heb je een vergaderruimte nodig? Reserveer deze dan voor 12.00 uur bij de receptie.
 • Alle vergaderruimtes richten we in volgens ‘het nieuwe normaal’ (1,5 meter afstand van elkaar).
 • Laat de ruimte netjes achter en maak oppervlakten (tafel, bureau, stoelleuningen) schoon met de beschikbare desinfectie wipes.
 • Spreek elkaar zo nodig aan over gemaakte afspraken.