Het coronavirus is een risico voor iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. We hebben maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en ervoor te zorgen dat cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo weinig mogelijk risico lopen. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM en de overheid en het advies van onze branchevereniging. We streven ernaar de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk door te laten gaan.

Medewerkers dragen mondneusmaskers binnen de 1,5 meter

Mede op dringend advies van een aantal GGD’en in ons werkgebied hebben wij deze extra preventieve maatregel ingesteld. 

Alle medewerkers van de hele organisatie dragen een chirurgisch neusmondmasker (type IIR, spatbestendig) als zij binnen de 1,5 meter zorg en ondersteuning bieden aan een cliënt. We maken geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen. De 1,5 meter is het criterium. Voor zorg en ondersteuning buiten de 1,5 meter dragen we geen neusmondmasker.

Bezoek aan en vanuit woonlocaties

Op dit moment geldt in heel Nederland een beperking van het bezoek tot 1 bezoeker per dag. Dit geldt tot en met 20 april ook voor de bewoners van onze woonlocaties. Daarnaast vragen we bezoek rekening te houden met de avondklok vanaf 21.00 uur (22.00 uur vanaf 31 maart).

Uitzondering op de regel van één bezoeker per dag zijn de locaties waar bewoners de gelegenheid hebben gehad zich twee keer te laten vaccineren. Zijn na de laatste vaccinatieronde twee weken voorbij? Dan mogen bewoners twee bezoekers per dag ontvangen, mits dit veilig te organiseren is. In deze locaties blijven de algemene bezoekregels wel gelden. 

Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek in goede banen te leiden.

Komt u op bezoek en is het niet mogelijk anderhalve meter afstand tot uw kind of verwant te houden? Dan moet u een (niet-medisch) mondkapje meenemen en dragen.

Kinderdagcentra, naschoolse opvang, buitenschoolse opvang

Onze kinderdagcentra zijn open. Ook bieden is er vanaf 19 april weer buitenschoolse opvang en naschoolse opvang voor alle kinderen die daar normaal gebruik van maken.

Dagbesteding volwassenen (zowel voor mensen met een verstandelijke handicap als mensen met een lichamelijke handicap)

Onze activiteitencentra zijn open. Helaas kan nog niet iedereen naar het activiteitencentrum zoals voor de coronacrisis. We houden ons zoveel mogelijk aan de 1,5-meterregel. Daardoor kunnen er minder mensen tegelijk in onze gebouwen terecht. We werken aan oplossingen. De locatiemanager houdt cliënten en hun verwanten op de hoogte.  

Horeca, winkels en kinderboerderijen

Onze dagbestedingslocaties met een horeca- of winkelfunctie en onze kinderboerderijen zijn gesloten voor publiek.

Logeerhuizen/deeltijd wonen

Onze locaties voor logeren en deeltijd wonen zijn open. We kunnen nog niet garanderen dat dit volgens hetzelfde rooster is als voor de coronacrisis.

Ambulante dienst

Medewerkers van de ambulante dienst komen bij cliënten thuis, behalve als de cliënt, een huisgenoot of medewerker ziekteverschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen. Dan zoeken we naar mogelijkheden om telefonisch of via beeldbellen te ondersteunen.
Wanneer het bij de ambulante ondersteuning niet mogelijk is anderhalve meter afstand te houden, dan draagt de medewerker een medisch mond-neusmasker.

Niet-medisch mondkapje in publieke ruimte

Per 1 december is het verplicht om in onze openbaar toegankelijke ruimtes een niet-medisch mondkapje te dragen. Voor mensen die vanwege een beperking of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen, geldt een uitzondering

Thuis werken

Onze medewerkers zullen wanneer dat mogelijk is thuis werken. Als werken op kantoor nodig is, gaat dit in overleg met de leidinggevende. 

Cursussen en vergaderingen

Vergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor het primaire proces kunnen fysiek doorgaan, met inachtneming van de noodzakelijke maatregelen. Lukt het deze bijeenkomst digitaal te organiseren, dan heeft dat de voorkeur. Andere teambijeenkomsten, vergaderingen, overleggen vinden digitaal plaats.

Voor het gebruik van vergaderruimtes geldt:

  • Heb je een vergaderruimte nodig? Reserveer deze dan voor 12.00 uur bij de receptie.
  • Alle vergaderruimtes richten we in volgens ‘het nieuwe normaal’ (1,5 meter afstand van elkaar).
  • Laat de ruimte netjes achter en maak oppervlakten (tafel, bureau, stoelleuningen) schoon met de beschikbare desinfectie wipes.
  • Spreek elkaar zo nodig aan over gemaakte afspraken.

Hygiëne

Vanwege de kwetsbaarheid van onze cliënten en bewoners en het feit dat onze medewerkers onmisbaar zijn, doen wij er met elkaar alles aan om besmettingen te voorkomen en te vertragen.

Basispreventie:
1. Geen handen schudden
2. Je handen vaak en goed wassen
3. Hoesten in je elleboog
4. Gebruik papieren zakdoeken
5. Vermijd het aanraken van het gezicht

Voor medewerkers geldt: wees extra oplettend ten aanzien van de basis preventiemaatregelen als je van woning naar woning, afdeling naar afdeling, locatie naar locatie gaat vanwege de aard van je werk, activiteiten, vrijwilligerswerk of anderszins. 
Kijk kritisch naar je privéleven. Ga verstandig en voorzichtig om met de risico’s. Het is van belang dat je doet wat je kunt om te voorkomen dat je ziek wordt. Jij en je collega's zijn onmisbaar. En we willen er met elkaar alles aan doen om te zorgen dat onze cliënten en bewoners niet ziek worden.