We doen er alles aan om te zorgen dat onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers zo weinig mogelijk risico lopen. Ook zorgen we ervoor dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt. Bij de Gemiva-SVG Groep volgen we de aanwijzingen van het RIVM en de maatregelen van de regering. Daarom gelden onderstaande maatregelen. We snappen heel goed dat deze maatregelen ingrijpend zijn en veel gevolgen hebben voor iedereen. Heb je vragen? Neem contact op met je persoonlijk begeleider of locatiemanager.

Routekaart versoepelingen coronamaatregelen

Kijken naar wat wél kan. We hebben op basis van de aanwijzingen van het RIVM, de maatregelen van de regering en de richtlijnen van onze banchevereniging VGN onze eigen routekaart versoepelingen coronamaatregelen gemaakt. In dit document zie je in één oogopslag welke versoepelingen we voor wie en wanneer doorvoer(d)en. Je vindt in dit document geen antwoord op alle vragen. Meer gedetailleerde informatie delen we op onze website. Heb je toch nog vragen? Neem contact op met je persoonlijk begeleider of locatiemanager.

Bezoek aan en vanuit woonlocaties

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een afwegingskader opgesteld dat zorginstellingen kunnen gebruiken om bezoek aan woonlocaties op verantwoorde wijze weer mogelijk te maken. Op basis van dit kader, de adviezen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM zijn er vanaf 1 juli geen centrale beperkingen meer van het bezoek en uit logeren gaan. Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Die afspraken leggen we vast in het ondersteuningsplan. Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek in goede banen te leiden.

Kinderdagcentra, naschoolse opvang, buitenschoolse opvang

Uit informatie van het RIVM weten we dat het risico relatief klein is dat kinderen andere kinderen of volwassen met het coronavirus besmetten. Daarnaast is het ziekteverloop bij besmette kinderen relatief mild. Wij sluiten op basis hiervan aan bij het beleid voor het onderwijs. We kiezen voor een gecontroleerde start. Omdat we zo voorzichtig opbouwen, kunnen we nog niet garanderen dat kinderen voor hetzelfde aantal dagdelen kunnen komen als voor de coronacrisis.

Wij bieden buitenschoolse opvang, naschoolse opvang en zaterdagopvang als we daar daar voldoende capaciteit voor hebben.

Omdat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen een geringe rol spelen in de verspreiding van het virus, mogen kinderen tot en met 6 jaar komen als zij verkoudheidsklachten hebben (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn), behalve als:

  • het kind benauwdheidsklachten en/of koorts heeft.
  • er in het gezin iemand is met klachten die op corona duiden.
  • het kind in contact is geweest met een persoon met corona.

In deze situaties is het belangrijk dat het kind thuis blijft en getest wordt. Bij een negatieve testuitslag is het kind weer welkom.

Kinderen van 7 jaar en ouder zijn alleen welkom als zij helemaal klachtenvrij zijn.

Dagbesteding volwassenen (zowel voor mensen met een verstandelijke handicap als mensen met een lichamelijke handicap)

Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt op een goede manier invulling gegeven aan dagbesteding. Duidelijk is dat, zolang de algemene maatregelen in Nederland gelden, dit consequenties heeft voor de dagbesteding.
Invulling van de dagbesteding zal anders zijn dan vóór de corona-periode. Als de locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, dan wordt voor de cliënten die nog niet naar de vertrouwde locatie voor dagbesteding kunnen een vorm van alternatieve dagbesteding geboden, bijvoorbeeld op de eigen woonlocatie. In samenspraak met de cliënt /vertegenwoordiger kijken we naar de best mogelijke invulling.

Invulling op maat

Het is voor ons niet mogelijk om een algemene uitspraak te doen over welke cliënten als eerste kunnen starten en welke cliënten op een later moment weer aan kunnen haken. Dat zal in alle gevallen een afweging zijn die per locatie gemaakt moet worden. Er zal in deze afweging rekening gehouden worden met meerdere aspecten:

  • Een mogelijk kwetsbare situatie thuis.
  • Een te hoge druk op de mantelzorg thuis of in de woonlocatie van de cliënt.
  • De mogelijkheden van alternatieve vormen van dagbesteding voor de cliënt.

Cliënten zijn alleen welkom als zij helemaal klachtenvrij zijn.

Informatie over de afspraken en maatregelen binnen onze dagbestedingslocaties vind je op deze pagina

Logeerhuizen/deeltijd wonen

Vanaf 18 mei komen onze jongste cliënten (t/m 12 jaar) weer logeren. Vanaf uiterlijk 2 juli kunnen wij iedereen weer ontvangen in onze logeerhuizen. Omdat we voorzichtig opbouwen, kunnen we nog niet garanderen dat dit volgens hetzelfde rooster is als voor de coronacrisis.

Omdat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen een geringe rol spelen in de verspreiding van het virus, mogen logés tot en met 6 jaar komen als zij verkoudheidsklachten hebben (loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn), behalve als:

  • Het kind benauwdheidsklachten en/of koorts heeft.
  • Er in het gezin iemand is met klachten die op corona duiden.
  • Het kind in contact is geweest met een persoon met corona.
In deze situaties is het belangrijk dat het kind thuis blijft en getest wordt. Bij een negatieve testuitslag is het kind weer welkom.

Logés van 7 jaar en ouder zijn alleen welkom als zij helemaal klachtenvrij zijn.

Ambulante dienst

In onze verantwoordelijkheid de verspreiding van het coranavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, beperken we fysiek contact met onze cliënten. Het uitgangspunt is daarom dat we contact onderhouden via telefoon, beeldbellen en/of Skype waar dat mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan vindt ondersteuning weer thuis plaats met inachtneming van de 1,5-meterregel en de algemene hygiënemaatregelen. Alleen het contact met kinderen kan ook binnen de 1,5 meter plaatsvinden.

Nieuwe cliënten

Onze prioriteit ligt bij cliënten die dagbesteding bij ons hebben of logeren. Zodra dit voor hen weer is ingericht, komt er ruimte voor nieuwe cliënten.
  
Voor wat betreft wonen is de vraag: “Kunnen we nieuwe cliënten gaan plaatsen op de open plaatsen binnen onze woonlocaties?” simpel gesteld. Toch is deze vraag niet simpel te beantwoorden met een ja of nee. In Coronatijd hangt alles met alles samen. Of en wanneer we nieuwe cliënten kunnen plaatsen lees je hier.

De afdeling Zorgbemiddeling is bereikbaar voor aanmeldingen en voorbereidingen van plaatsingen.

Vrijwilligers

Hoe blij wij ook zijn met de inzet van onze vrijwilligers, in de afgelopen periode maakten we geen gebruik van hun diensten. Vanaf 2 juni is het weer mogelijk om vrijwilligers in te zetten in vitale processen.
Voor medewerkers die vrijwilligerswerk doen bij een andere organisatie geldt: liever niet. We vinden het belangrijk dat jij de sociale contacten die je hebt, zo veel mogelijk beperkt om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen.

Inzet van stagiairs

Het gaat ons er om dat iedereen - alle medewerkers, dus ook stagiars - zich realiseren dat deelname aan verschillende sociale groepen het risico op besmetting met en overdracht van het virus vergroot. Als een stagiaire zich daarvan bewust is en daar ook naar handelt – en daar zien we hele mooie voorbeelden van – dan kan die stagiaire gewoon blijven werken. Graag zelfs! In geval van twijfel: ga het gesprek aan met elkaar, met de locatiemanager.

Flexibele inzet medewerkers

Medewerkers die nu werkzaam zijn op locaties die worden gesloten, zullen waar nodig ingezet worden op woonlocaties.  

Thuis werken

Onze medewerkers zullen wanneer dat mogelijk is thuis werken.

Cursussen en vergaderingen

Cursussen en vergaderingen gaan niet door, tenzij ze essentieel zijn om verantwoorde zorg te bieden.

Hygiëne

Vanwege de kwetsbaarheid van onze cliënten en bewoners en het feit dat onze medewerkers onmisbaar zijn, doen wij er met elkaar alles aan om besmettingen te voorkomen en te vertragen.

Basispreventie:
1. Geen handen schudden
2. Je handen vaak en goed wassen
3. Hoesten in je elleboog
4. Gebruik papieren zakdoeken
5. Vermijd het aanraken van het gezicht

Voor medewerkers geldt: wees extra oplettend ten aanzien van de basis preventiemaatregelen als je van woning naar woning, afdeling naar afdeling, locatie naar locatie gaat vanwege de aard van je werk, activiteiten, vrijwilligerswerk of anderszins. 
Kijk kritisch naar je privéleven. Ga verstandig en voorzichtig om met de risico’s. Het is van belang dat je doet wat je kunt om te voorkomen dat je ziek wordt. Jij en je collega's zijn onmisbaar. En we willen er met elkaar alles aan doen om te zorgen dat onze cliënten en bewoners niet ziek worden. Vermijd dus ook privé de komende tijd bijeenkomsten met grotere groepen.