Medezeggenschap betekent dat je mag meepraten, meedenken en meebeslissen. Dat kan over verschillende onderwerpen. Dat kun je doen in een medezeggenschapsraad. Gemiva heeft medezeggenschapsraden. Zoals een cliëntenraad of cliëntenvertegenwoordigersraad. We vinden medezeggenschap belangrijk. Want als we samenwerken met cliënten en verwanten kunnen we de zorg voor jou nog beter maken.

Medezeggenschapsraden

Er zijn verschillende soorten medezeggenschapsraden. Dit zijn raden waarbij je mee mag praten, beslissen en denken over wat er binnen Gemiva gebeurt.

  • Lokale Medezeggenschapsraden (LMR): Bijna iedere locatie heeft een medezeggenschapsraad. Deze kan bestaan uit cliënten of uit vertegenwoordigers. Er zijn ook andere vormen van lokale medezeggenschap mogelijk.

  • Regionale Medezeggenschapsraden (RMR): In een regio kan er een Regionale MedezeggenschapsRaad zijn. Dit is niet in iedere regio zo. In de RMR zitten mensen van verschillende locaties.
  • Centrale Medezeggenschapsraad (CMR): In de Centrale Medezeggenschapsraad zitten:
    • cliënten met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel
    • verwanten van cliënten met een verstandelijke beperking

Regelingen

Er zijn regels gemaakt om te zorgen dat de medezeggenschap goed gaat. Die regels noem je ook wel regelingen of reglementen. Hieronder vind je ze. Deze regelingen zijn vaak moeilijk te begrijpen en we kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Deze vragen kun je mailen naar cmr@gemiva-svg.nl.​

Overzicht rechten

Geen raad?

Is er op jouw locatie geen medezeggenschapsraad? Ga dan praten met je locatiemanager. Of neem contact op met de staffunctionaris Medezeggenschap, Ingrid Faber via telefoon 06-46 32 44 01 of via e-mail ingrid.faber@gemiva-svg.nl

Meer informatie over medezeggenschap?

Kijk eens op de websites van Raad op Maat, Het LSR en De Geschillencommissie Zorg.