Corrie is een vrijwilliger die allerlei activiteiten met cliënten onderneemt.

Corrie: "Ik ben vaak op dinsdagavond en op woensdag overdag te vinden bij een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik doe daar spelletjes met de bewoners, ga samen computeren, lekker buiten wandelen, paarden en schaapjes kijken, even kletsen op de schommelbank, helpen met de was, koffie drinken, eten klaarmaken. En sommige bewoners houden van skelteren. Dan loop ik gezellig mee of we doen een wedstrijdje. Ik doe van alles!"

Waarom?

Corrie: "Waarom ik vrijwilliger ben? Ik kon vanwege lichamelijke klachten mijn werk niet meer doen. Mijn reïntegratiecoach wees me op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk en gaf me de contactgegevens van de woonlocatie. Ik nam contact op en had al binnen een uur reactie. Dingen kunnen snel gaan!"

Corrie.JPG