Heb je als cliënt of verwant een vraag, klacht of mededeling? Dan kun je deze altijd inbrengen in een van de medezeggenschapsraden van Gemiva. In dit stuk schrijven we regelmatig 'raad'. Hiermee bedoelen we de medezeggenschapsraden van Gemiva.

Hoe breng je een vraag in?

Schrijf je vraag, klacht, mededeling of adviesvraag op. Je kan ook vragen of iemand je hierbij helpt.

Waar laat je je vraag?

In de ideeënbus of het postvakje van de medezeggenschapsraad. In een gesloten envelop. Je mag de vraag ook in de envelop aan een lid van de raad geven. Die neemt de vraag dan mee naar de vergadering. In de raad worden alle vragen bekeken. De leden zoeken uit waar de vraag thuishoort. Je kunt je vraag ook mondeling stellen aan een lid van de raad. Hij/zij brengt de vraag dan in tijdens een vergadering.

Vraag of klacht

Is het een vraag of klacht van 1 cliënt?

Heb je als enige een vraag of klacht? Dan wordt je vraag of klacht niet besproken in de medezeggenschapsraad. Wel kijken we waar je het antwoord kunt krijgen op je vraag of klacht. Vaak kun je dan het beste naar je persoonlijk begeleider gaan met je vraag. Heb je dit al gedaan? En heeft dat niet geholpen? Dan kun je je vraag of klacht bespreken met de locatiemanager. Kan ook deze je niet helpen? Dan kun je de vertrouwenspersoon inschakelen.

Meerdere cliënten

Heb je met meer cliënten dezelfde vraag of klacht? Dan kan de raad er een agendapunt van maken. We kijken dan wat de vraag precies is. De raad kan dan een advies aan de locatiemanager geven om iets met de vraag te doen. Je krijgt dit vanzelf te horen na de vergadering.

Advies

Gevraagd advies van de locatiemanager

Als de locatiemanager op papier een vraag om advies heeft ingediend, kan de raad kiezen of zij de vraag wel of niet zullen behandelen. Daar nemen zij een besluit over.
  • Wel behandelen: dan wordt het een agendapunt
  • Niet behandelen: dan krijgt de locatiemanager een briefje waarin staat waarom de raad de vraag om advies niet zal behandelen.

Ongevraagd advies

De raad kan er ook voor kiezen om een ongevraagd advies te geven. Dat betekent dat de raad advies geeft zonder dat iemand daar om heeft gevraagd. Ook hier moet de raad het over eens zijn dat het besproken wordt en wanneer het besproken wordt.

Mededeling

Krijgt de cliëntenraad mededelingen binnen van de locatiemanager of van anderen? Dan kijkt de raad of het besproken moet worden in de vergadering. Als het gewoon een mededeling is, dan zal de raad daar verder niets mee doen. Is de mededeling ook voor anderen bedoeld? Dan zal deze mededeling bij iedereen bekend gemaakt moeten worden. Maar dat is niet de taak van de raad.

Medezeggenschapsraad is geen klachtenbureau

De raad is een adviesorgaan. Dat betekent dat ze de locatiemanager helpen met nadenken over onderwerpen. Zij geven dus advies aan de locatiemanager. De raad is geen klachtenbureau voor individuele klachten. Klik hier voor meer informatie over klachten.