Iris is persoonlijk begeleider op woonlocatie Karnemelksloot.

"Ik volg verschillende cursussen die binnen de stichting worden gegeven, zodat ik dit op de werkvloer en in mijn carrière kan toepassen".

"Vanaf 2018 ben ik werkzaam op de Karnemelksloot. 
Eerst als stagiaire tijdens mijn opleiding ‘verpleegkundige’, daarna begeleider en vanaf januari 2019 als persoonlijk begeleider, als toetser van verpleegtechnische handelingen en werkbegeleider."

Iris-van-der-Kaa.jpg