Iris van der Kaa (21) is Flexmedewerker op woonlocatie Fransezoom 16 en 18.

"Ik volg verschillende cursussen die binnen de stichting worden gegeven, zodat ik dit op de werkvloer en in mijn carrière kan toepassen".

"In 2016 ben ik begonnen als stagiaire op de Fransezoom. Na mijn stage kon ik blijven werken als invalkracht. Ik volg de opleiding verpleegkundige en zit in mijn 4e jaar. De Gemiva-SVG Groep heeft kleinschalige woningen. Hierdoor wordt de thuissituatie nagebootst. Ik ervaar dit zelf als een fijne situatie. Ik vind het leuk dat ik de kans heb gekregen om de verantwoordelijkheid te dragen voor de cliënten. Het is fijn dat alles bespreekbaar is binnen het team waarin ik werk. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de werknemers en is er ruimte voor eigen ideeën."
 
Iris-van-der-Kaa.jpg